hirdetés
hirdetés
hirdetés
2020. október. 23., péntek - KÖZT.KIKIÁLT., Gyöngyi.
hirdetés

Etikus piaci magatartás a tejiparban

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács - a Magyarország területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára szóló - etikus piaci magatartási ajánlása:

hirdetés

1.     
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmaközi megállapodásként, a COVID-19 vírus okozta válsághelyzet idejére, a tejtermelés, tejfeldolgozás és a tejkereskedelem területére vonatkozó Etikus Piaci Magatartási Ajánlást (továbbiakban Ajánlás) tesz közzé.  
 
Az Ajánlás érvényessége a koronavírus járvány európai kirobbanása miatt, a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára szól.
 
Az Elnökség a jelenleg érvényben lévő jogszabályokat, azok betartását alapvető normaként értelmezi. Az ajánlás a jogszabályi kötelezettségeken túlmenően hivatott új tejpiaci magatartás normákat lefektetni.
 
2.     
Az Ajánlás célja, hogy a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt:
 
a)    a tejtermelés, a tejfeldolgozás és a kereskedelem területén a hazai fogyasztók zavartalan ellátása és a tejpiaci egyensúly fenntartása érdekében megfelelő etikai értékrend, magatartáskultúra maradjon fenn,  
b)    segítse a Terméktanács tagok között az etikai normák nyomán keletkező viták érdekegyeztetés alapján történő megoldását;  
c)    támogassa a tisztességesen eljáró tejtermelőket, tejfeldolgozókat, kereskedőket a piaci versenyben, a fogyasztói igények kielégítésében.
 
3. Az Elnökség etikus piaci magatartásra vonatkozó ajánlásai
 
3.1.  
A 2015. évi XCVII. számú tv. 7. §. 1)-2) bekezdés rögzíti, hogy nyerstej felvásárlására irányuló szerződést kizárólag írásban, legalább 6 hónapos határozott idejű szerződésben vagy határozatlan idejű szerződés esetén legalább 6 hónapos felmondási idő kikötésével köthetnek a felek.
 
Az EU 1308/2013 számú Tanácsi Rendeletének 148. cikkelyének értelmében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a nyerstej felvásárlásra irányuló szerződéses ajánlásokat is írásba kell rögzíteni, a 148. cikk 2) bekezdésének megfelelő tartalommal.  
 
Függetlenül attól, hogy a magyarországi jogi szabályozás csak a nyerstej értékesítési szerződésre vonatkozik, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy a felek az EU 1308/2013 számú Tanácsi Rendeletének 148. cikkelyének megfelelően alkalmazzák az írásos kötelezettséget a szerződéses ajánlataikra vonatkozólag is.
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy a fenti ajánlás a szerződés-módosítások esetében is kerüljön alkalmazásra.
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy a 2015. évi XCVII. számú tv. 7. §. 1)-2) bekezdése, valamint az EU 1308/2013 számú Tanácsi Rendeletének 148. cikk 2.) bekezdése értelemszerűen kerüljön kiterjesztett alkalmazásra az alapvető tejtermékek (UHT tejek, ESL tejek, félkemény sajtok, tejföl, rögös túró) tekintetében is.

Forrás: 123rf
      
3.2.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége által 2020. április 8-án közzétett piaci helyzetelemzés szerint a kereslet-kínálati problémák – amennyiben bekövetkeznek Magyarországon – várhatóan átmeneti jelleggel, 3-4 hónap időtartamra állnak majd fenn.
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy az értékesítési zavarok miatt esetlegesen szükségszerű szerződés-módosításokra, kölcsönös partneri érdekek mentén, a viszonosság elve alapján kerüljön sor, ahol a felek a piaci helyzet normalizálódását követő kompenzációban állapodnak meg.
 
3.3.
A piaci helyzetre jelenleg a nagyon gyors, kiszámíthatatlan változás jellemző. Előfordulhat, hogy a piaci szereplők üzleti döntéseiket – a legjobb szándék mellett is – megalapozatlanul hozzák meg.  
 
Az ilyen esetekben felmerülő szerződéses, üzleti vagy szélsőséges esetben jogi viták minél előbbi rendezése mindkét szerződő fél érdeke.
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy az üzleti partnerek jogi vitáikat elsősorban egymás közt, másodsorban a Tej Terméktanács Etikai Bizottsága, végül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Választott Bírósága előtt, az egyedi esetre vonatkozó döntés feltétel nélküli elfogadásával rendezzék.  
 
3.4.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a tejágazat az ökológiai szempontok mellett ökonómiai és társadalmi szempontból is fenntartható módon működjék a jelenlegi helyzetben és a későbbiekben is.  
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy az jelenlegi helyzetben a tejtermékek fogyasztására ösztönző mindennemű marketing tevékenység lehetőleg a „Tejszív” lógóval ellátott, magyar, illetve hazai tejtermékekről szóljon, a fogyasztók érdekében végzett akciós reklám kizárólag ezekre a tejtermékekre vonatkozzon.  
 
3.5.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elkötelezett híve a fekete-gazdaság, az adóelkerülő piaci magatartás elleni küzdelemnek. Ennek alátámasztására az elmúlt 8 évben több mint 30 db hatósági vizsgálatot kezdeményezett e tárgykörben. Mára a tejágazat jelentős mértékben megtisztult az adócsaló szereplőktől és az adóelkerülést folytató magatartástól.  
 
Ennek a helyzetnek az újbóli megromlását minden Terméktanácsi tag érdekében áll megelőzni.
 
Az Elnökség etikus piaci magatartásként ajánlja, hogy a kiskereskedelmi forgalmat bonyolító piaci szereplők az alapvető tejtermékeket (UHT tejek, ESL tejek, trappista sajt, rögös túró, tejföl) közvetlenül tejfeldolgozótól szerezzék be (rövid ellátási láncon), közvetítő nagykereskedő közreműködésének mellőzésével.

Forrás: 123rf
 
3.6.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács etikus piaci magatartásnak tartja és ajánlja, ha egy piaci szereplő magatartása nem etikátlan az alábbiak szerint.
 
Az Elnökség etikátlan piaci magatartásnak tekinti, ha valamely piaci szereplő  
 
a)    az üzleti partnerrel fennálló szerződéses vita esetén egy másik szerződéses kötelezettség teljes vagy részleges nem teljesítését helyezi kilátásba;
b)    a rendkívüli gazdasági-, természeti-, vagy egyéb okok miatt hátrányos helyzetben lévő versenytársával-, üzleti partnerével szemben egyoldalúan, kizárólag saját piaci előnyét és üzleti hasznát szem előtt tartva jár el;
c)    alapos ok nélkül elzárkózik a szerződés – ideértve annak módosítását is – írásba foglalása elől;
d)    amennyiben vállalt szerződéses kötelezettségeit részben vagy egészben nem tudja, vagy késedelmesen tudja teljesíteni, akkor erről üzleti partnerét, megrendelőjét nem tájékoztatja vagy nem ésszerű időn belül, előzetesen, az okok szükséges mértékű feltárása mellett tájékoztatja, illetve az együttműködési kötelezettsége körében nem törekszik a szerződésszerű teljesítés feltételeinek kialakítására,  
e)    nem új, hanem a szerződéskötéskor már ismert tényezők hatásaira hivatkozva kezdeményezi a szerződésének módosítását;  
f)    olyan tej- és tejtermékeket szerez be, illetve használ fel vagy értékesít, amelyek illegális, engedély-, vagy más szükséges jogosultság nélküli forgalomból, illetve közterhek meg nem fizetésére irányuló vagy azt eredményező, vagy eredményezhető közvetítői tevékenységből származnak;
g)    kötbért érvényesít azon partnerével, beszállítójával szemben, aki igazoltan a rendkívüli helyzet miatt kialakult kapacitáshiány, csomagolóanyag-hiány, vagy logisztikai gondok miatt nem tudja a szerződött vagy a már beszállításra visszaigazolt tejet és tejtermékeket leszállítani;
h)    a vásárlója számára megtévesztő módon vagy egyáltalán nem különíti el megjelenítésben és fizikailag a tisztán tejtermékeket a 50%-ot el nem érő tejhányadot tartalmazó termékektől az értékesítési tevékenysége során;
i)    olyan, vélhetően dömpingár alkalmazásával vásárol, illetve értékesíti alapvető tejtermékeit (UHT, ESL tejek, trappista sajt, rögös túró, tejföl), amely igazolhatóan több, mint 5%-kal eltér az azonos időben, ugyanazon tejterméknek a tejtermék földrajzi eredete szerinti piaci árától,  
j)    olyan, vélhetően dömpingár alkalmazásával vásárol, illetve értékesíti alapvető tejtermékeit (UHT tejek, ESL tejek, trappista sajt, rögös túró, tejföl), amely igazolhatóan több, mint 10%-kal eltér az azonos időben, a legkedvezőbb áron értékesített hasonló tejterméknek polci árától;
k)    olyan ármeghatározást alkalmaz, amely egy adott termékre vonatkozóan több, mint 5%-kal eltér a legutóbbi ármeghatározáskor alkalmazott ártól;  
l)    elégséges hazai kínálat megléte esetén importból származó alapvető tejtermékkel (UHT tejek, ESL tejek, trappista sajt, rögös túró, tejföl) agresszív országos és áruházi akciót folytat.
 
4.  
Az etikai eljáró szerv a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége. Az Elnökség az etikai eljárását a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Etikai Szabályzata szerint folytatja le.
 
Egy adott eljárást követően a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács vizsgálati megállapítást tesz közzé.
 
5.  
A fenti ajánlást a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet Alapszabályának felhatalmazása alapján az Elnökség minősített többséggel fogadta el, mely szerint az ajánlás tükrözi az elnökségi tagok legalább 2/3-ának és azon belül a termelői, feldolgozói és kereskedő tagok képviseletének legalább 50%-át.  
 
Budapest, 2020. április 28.
Elfogadva a Tej Terméktanács Elnökségének 30/2020. (04.28.) számú határozatával, minősített többséggel.

(forrás: Store Insider)
hirdetés
hirdetés

Nemzetközi FMCG hírek

Ne maradj le a nemzetközi FMCG hírekről és a legfrissebb szakmai újdonságokról. Minden külföldi FMCG - food és non food hír egy helyen, cégekről, üzletről és a környezetről nem csak szakembereknek.

 

hirdetés
ÉRDEKES HÍRED VAN?
KÜLDD EL NEKÜNK!

Az elmúlt években több mint ötszáz üzlet pályázott a díjra, közülük összesen mintegy 200-an kaptak elismerést, és használták "Az Év Boltja" díj logóját, ezzel is szemléltetve vásárlóik számára, hogy saját kategóriájában kiemelkedően magas szolgáltatást nyújtó üzletben vásárolnak.

Hívd fel magadra a figyelmet egy szakmai díjjal, és adj bizonyosságot a vásárlóknak arról, hogy Te gyártod, forgalmazod a kategóriájában legjobb, legízletesebb, leginnovatívabb mentes terméket az országban! Ez a lényege a Mentes-M versenynek!

Rovatoldalunkon bemutatjuk a legfrissebb ALDl-akciókat, termékinnovációkat, kedvezményes ajánlatokat - a kínálat folyamatosan frissül, ne maradj le egyről sem!

hirdetés

Célunk, hogy megtaláljuk a hazai legszebb és legigényesebben kivitelezett kommunikációs és marketingcélú, vagy a médiában alkalmazott designmegoldásokat. Normál nevezési határidő: 10.30. Meghosszabbított nevezési határidő: 11.06.

Jelentkezzetek új versenyünkre, hogy megmutassátok, a CSR-ral valóban lehet jót tenni! Bármilyen Magyarországon tevékenykedő vállalat jelentkezhet. Nevezési határidő: 2020. november 6.

Újrahasznosítottuk 2019 egyik legsikeresebb KREATÍV rendezvényét: itt a Green Wave 2020! November 18-án fókuszban a fenntarthatóság és a marketing!

Az Üzlet és Pszichológia/HRPWR.HU, a Kreatív és a Brandfizz bemutatja: a Nagy Employer Branding Napot! - Legyél nyolckarú HR SHIVA 1 nap alatt!