hirdetés
hirdetés

Meghosszabbították a próbaüzemet

2015. első napján elindult az online árukövetési rendszer. Január elsejétől minden vállalkozásnak a közúti szállításhoz kapcsolódó adatokat egy központi elektronikus rendszerben kell rögzítenie a fuvarozás megkezdése előtt.

hirdetés

A hatóságok tapasztalatai szerint az általános forgalmi adóval összefüggő visszaélések túlnyomórészt az Európai Közösségen belül folytatott kereskedelemben történnek. Ennek visszaszorítása érdekében döntött a kormány az Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) elindításáról, amellyel nyomon követhetővé válik az áruk valós útja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a rendszer bevezetését azzal indokolta, hogy annak célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a szállítmányok fiktív utaztatásának megakadályozása, a gyakran az egészséget is veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása, az adóelkerülők kiszűrése, amelyek milliárdos károkat okoznak az államnak és a tisztességesen adózó vállalkozásoknak. Az új rendszer minden eddiginél hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé a hatóságok számára.

Mikor kell az EKÁER-szám?

Szigorú ellenőrzések eddig is voltak – közölte az NGM Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya az Élelmiszerrel. A NAV számos esetben publikálta is a mélységi ellenőrzési akciók eredményét. A most bevezetett online árukövető rendszer alkalmas arra, hogy folyamatosan nyomon követve az áruk útját a pénzügyőrök csak a kockázatosnak minősített fuvarokat ellenőrizzék. A csalások felszámolásában teljes az egyetértés, azonban a csalók kiszűrése csak úgy lehetséges, hogy január elsejétől bizonyos esetekben a közúti szállításhoz kapcsolódó adatokat egy központi elektronikus rendszerben rögzíti a gazdálkodó, még a fuvarozás megkezdése előtt.

Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adatokat az EKÁER-szám megállapítása érdekében termékbeszerzés esetén a címzett, termékbeszerzéstől eltérő egyéb cél esetén az átvevő jelenti be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig.

Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a törvényben meghatározott adatokat az EKÁER-szám megállapítása érdekében értékesítés esetén a feladó, értékesítéstől eltérő egyéb cél esetén a terméket felrakodó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKÁER elektronikus felületén legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén a szükséges adatokat az EKÁER-szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be a NAV-hoz az EKÁER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

„A meghosszabbított próbaüzem március 1-jéig tart. Ez az időszak a jogalkalmazóknak – a cégeknek és az adóhatóságnak – a felkészülés ideje. Szükség volt erre, hiszen egy új, Európában egyedülálló, az áfacsalások megelőzésére szolgáló rendszert állítunk üzembe. De a jogalkotó sem dőlhet hátra. A hatóságok számára ez a visszacsatolás és a finomhangolás időszaka. Folyamatosan egyeztetünk a piaci szereplőkkel, az ellenőrző hatóságokkal. A cél az, hogy a bírságmentes időszak lejártával az EKÁER működése hatékony és zökkenőmentes legyen. Az ehhez szükséges intézkedések összegyűjtésére, az érintett cégekkel való intenzív tárgyalások lefolytatására alkalmas ez a próbaüzem. A kormányüléseken folyamatosan vizsgáljuk a bevezetés tapasztalatait, és dolgozunk azon, hogy a tisztességes adózók a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel tudjanak eleget tenni az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségeiknek” – hangsúlyozta a NGM.

A „kockázatos termékek” kategóriája

A NAV és a Nébih ellenőrzési tapasztalatai alapján dőlt el, hogy mely termékek kerültek be a kockázatos termékek közé. A www.ekaer.nav.gov.hu oldalon érhető el az a rendelet, amelynek melléklete felsorolja a kockázatos élelmiszereket (1. számú melléklet), illetve az egyéb kockázatos termékeket (2. számú melléklet).

Mikor kötelező a kockázati biztosíték?

Biztosítékot kizárólag akkor kell nyújtani, ha az adózó kockázatos termékeknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzését vagy egyéb célú (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is) behozatalát, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését végzi, és esetében nem áll fenn olyan körülmény, mely alapján mentesülhet a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel; vagy ha megfelel a következő feltételek mindegyikének: legalább két éve működik, és szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt.
A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentést megelőző hatvan napban teljesített bejelentések során megállapított és az átvételi címre érkezés/felrakodás megkezdésének bejelentésével rendelkező EKÁER-számokhoz tartozó termékek, valamint a még érvényes EKÁER-számokhoz tartozó termékek együttes adó nélküli értékének 15%-át. (Lényeges, hogy a kockázati biztosítéknál csak a kockázatos termékekkel kell számolni!)

A NAV és az EKÁER

Eddig 28 ezer elsődleges és 25 ezer másodlagos felhasználó regisztrált az EKÁER-rendszerbe, és az indulás óta több mint 376 ezer szállítmányt jelentettek be a gazdálkodók (2015. 02. 04-i adatok) – sorolja a legfontosabb adatokat Suller Attila, a NAV szóvivője. – Az indulást követően volt némi informatikai probléma, amelyet gyorsan orvosoltak a kollégák. Egyetlen gazdálkodó volt, aki látta a többiek tömörített adatait. Nem történt többszörös letöltés, gazdasági érdek nem sérült, az érintett hipermarket együttműködött a NAV-val, azonnal jelezte a problémát, amit haladéktalanul elhárított a rendszerfejlesztő. Indult egy belső vizsgálat, hogy kiderítse a hiba okát, ugyanakkor további teszteket futtattunk annak érdekében, hogy az esetleges problémákat ki tudjuk szűrni.

Az EKÁER-rendszerrel kapcsolatban panaszként többször elhangzott, hogy adminisztrációs pluszterhet jelent, amely szinte teljesíthetetlen a cégek számára. Ugyanakkor az eddig bejelentett 376 ezer szállítmány ennek az ellenkezőjéről tanúskodik. A rendszer működik, folyamatosan érkeznek az adatok, és napról napra növekszik azon gazdálkodók száma is, akik élve a lehetőséggel elektronikusan (gép-gép kapcsolattal), automatikusan küldik az adatokat.

EKÁER-csoportok és szankciók

Az eddigi ellenőrzési eszközöket a NAV munkatársai továbbra is alkalmazhatják (például mélységi ellenőrzés, egyes események valódiságának vizsgálata, utólagos vagy éppen kiutalás előtti ellenőrzés). A NAV az új rendszer bevezetésére pluszlétszámkeretet nem kapott, hanem a korábbi létszámból hozták létre megyénként az úgynevezett EKÁER-csoportokat, amelyek az adatmennyiséget elektronikusan, kockázatelemzéssel dolgozzák fel ,és az alapján választják ki az ellenőrizendő szállítmányokat.
Fontos, hogy a próbaüzemet március 1-jéig meghosszabbították, addig a gazdálkodóknak lehetőségük van a felkészülésre. A NAV is előkészül ezeknek az adatoknak a fogadására, valamint az ellenőrzésre. Az adóhatóság azt javasolja minden érintettnek, hogy kezdjék el a rendszert használni, jelentsék be a szállítmányokat, mert március 1-jétől jönnek a szankciók, a kiszabható mulasztási bírság összege elérheti a be nem jelentett áru értékének negyven százalékát is – emlékeztet a NAV szóvivője.

Auchan: adminisztrációs többletteher

Az EKÁER bevezetése rengeteg adminisztrációs, szervezési feladattal jár, gyors ütemben kell mindent végrehajtani a teljes beszállítói parkkal. A legnagyobb probléma az, hogy a rendszer manuális – ha például több telephelyre szállít a beszállító, minden egység látja az összes telephelyet, és próbálja kiválasztani a rá vonatkozó adatot, ahelyett hogy a rendszer ezt automatikusan megtenné. Szintén a manuális rendszer miatt nagyobb a rögzítési hiba lehetősége, minden oldalról.

Inkább koncepcióbeli probléma az, hogy a szállító is leigazolhatja saját magának, hogy beszállította hozzánk a terméket. Így a beszállító azt igazol le, amit mi esetleg nem is érkeztetünk be. A fő cél, az áfacsalók kizárása, így nem valósul meg, hiszen könnyen kijátszható a rendszer – közölte Gál Judit, az Auchan kommunikációs igazgatója. – A rendszert felesleges többletadminisztrációnak érezzük, amellyel a tisztességes kereskedőket sújtják. Ami az adminisztrációs többletterhet illeti: egyelőre a végleges szervezés kialakításáig plusz adminisztratív terhet ró a vállalatra, akár összesen nyolc-tíz teljes munkaidős alkalmazott munkaidejét. Az automatizálás, a szervezés most még ezen felül jelentkezik. Hosszú távon még nem belátható az adminisztratívmunkaerő-többlet következménye, várhatóan márciusra fogjuk tudni megbecsülni. A megnövekedett adminisztráció következtében volt olyan beszállítónk, aki jelezte, hogy a szállítási határidők meghosszabbítását kéri, nem tud ilyen adminisztrációt ilyen gyorsan átfuttatni, ami a láncon készletemelkedést, így többletköltséget okoz.

A feladat megoldása érdekében hírfolyamot alakítottunk ki házon belül, valamint munkacsoportot hoztunk létre, emellett több konzultációra is járunk vállalaton kívül, valamint könyvvizsgáló partnerek bevonásával próbáljuk a részfeladatokat értelmezni. A NAV telefonos ügyfélszolgálatot hozott létre a bizonytalan részletek tisztázása érdekében, de sajnos nem minden esetben tudnak válaszolni a feltett kérdésekre.
Az EKÁER bevezetése utáni első időszakban sok ellenőrzésre, a félreértések tisztázására számítunk, hosszú távon pedig a verseny, a piac tisztulása lenne az ideális hatás –hangsúlyozta Gál Judit.

Spar: Elengedhetetlen az IT-fejlesztés

Sok kérdésünk merült fel az elmúlt hetekben a témával kapcsolatosan, mind a belföld–belföld, mind az EU–HU viszonylatban létrejövő szállítási relációkban. A rendszer megismerése még folyamatban van, az eddigi tapasztalatokat pedig folyamatosan értékeljük – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. – Véleményünk szerint a bejelentésre létrehozott felület követhető, annak ellenére, hogy bizonyos esetekben nem teljesen egyértelmű, hogy ki a bejelentésre kötelezett. A szűrési és keresési lehetőségeket azonban szükséges lenne kiszélesíteni, például a szállítóra való keresés lehetőségének megteremtésével.
Az EKÁER-rendszer kezelése jelentős adminisztrációs teherrel jár. Éppen ezért szeretnénk automatizálni a teljes folyamatot, amihez az IT-fejlesztések elengedhetetlenek.

A problémák megoldása érdekében folyamatos a konzultáció a SPAR-on belül az érintett osztályok között, valamint munkatársaink részt vesznek minden, a témával kapcsolatban szervezett szakmai konferencián és tájékoztatón, ahol a jogalkotóktól és az ellenőrzési osztály képviselőitől hasznos információkhoz juthatnak. Munkatársaink folyamatosan figyelik a NAV által kiadott tájékoztatásokat, továbbá az EKAER honlapján feltett kérdésekre érkező válaszokat. Amennyiben a jogalkotó eléri a szándékát, az hosszabb távon mindenféleképpen pozitív eredményt hoz – állapította meg Maczelka Márk.

G’Roby: a felkészülésre rendkívül rövid idő állt rendelkezésre

A vonatkozó jogi szabályozást ismerjük, cégeinket regisztráltuk az EKÁER-rendszerben. Véleményem szerint a rendszer megértése egyszerű, azonban a gyakorlati alkalmazása nehézségekbe ütközik, és számos problémát vet fel – hangsúlyozta Tercsi Krisztina, a G’Roby élelmiszer-kiskereskedelmi cégcsopot ügyvezetője. – Cégeinket csekély mértékben érinti a szabályozás. A G’Roby-csoport élelmiszer-jellegű bolti vegyes kiskereskedelmet folytat. Végfelhasználók felé értékesítünk, EU-n belülre nem értékesítünk, és nincsenek unión belüli beszerzéseink sem, így EKÁER-szám igénylésére nincs szükség a működésünk során.

Cégeinket a kockázatos élelmiszereknél meghatározott alacsony mentességi határok miatt érinti a bejelentés mint címzettet: ugyanis a jogszabály szerint a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetében a 22/E. § (8) l) pontja szerinti adatot (a gépjármű kirakodási helyre érkezésének időpontja) a címzett (átvevő) VAGY a feladó jelenti be. Ezen egy adat tekintetében keletkezik csak bejelentési kötelezettségünk. Mivel a jogszabály vagylagosan fogalmaz, és az elektronikus rendszer az EKÁER-szám-igénylő beszállító részére lehetővé teszi, hogy a címzettnek ne adjon hozzáférési jogot, sok esetben nincs tennivalónk. Ugyanis jellemzően a beszállító partnereink úgy döntenek, hogy nem engedélyezik cégeinknek a lezárást, hanem ők mint feladók megteszik. Ebben az esetben a mi cégünknek mint címzettnek nincs rálátása arra, hogy a bejelentést a feladó megtette-e vagy sem. Véleményem szerint a súlyos szankciók miatt fontos tisztázni, hogy ebben az esetben kit és mekkora felelősség terhel. Kértük és várjuk erre a kérdésre vonatkozóan a NAV állásfoglalását.

Az elmondottak alapján tehát megállapítható, hogy cégeinket nem terheli jelentős adminisztrációs többletteher, és nem igényel pluszmunkaerőt az adminisztráció elvégzése. A felkészülésre és bevezetésre rendkívül kevés idő állt rendelkezésre.

Véleményem szerint fontos, hogy lépések szülessenek az adócsalások visszaszorítására, de az EKÁER-rendszer nem szünteti meg az esetleges visszaéléseket, ugyanakkor aránytalanul nagy terhet jelent a tisztességesen működő és jogkövető, EKÁER-szám igénylésére kötelezett vállalkozások számára – mondta Tercsi Krisztina.

Reál: az EKÁER befolyásolhatja az árakat is

Az új szabályozásnak cégünk eleget tesz. Próbáljuk mindezt költségeink lehető legkisebb emelkedése mellett megoldani, hogy a hatóság által elvártaknak maximálisan megfeleljen a működésünk – jelentette ki Zsigray József, a Reál értékesítési igazgatója. – Az újonnan bevezetett rendszerrel kapcsolatban érezhető bizonytalanság van a piaci szereplők között. Nem egyértelműen értelmezik az új szabályokat. A rendszert követhetőnek tartjuk, de ez valójában majd a gyakorlatban dől el.

A rendszer működését illetően nem észleltünk még fennakadást. Az EKÁER-kötelezettséggel kapcsolatosan vetődtek fel kérdéseink. Mivel az EKÁER-szám igényléséhez sok adat rögzítése szükséges, természetesen többletterhet jelent számunkra. A pluszban jelentkező adminisztrációs munka mennyisége a szállítás alatt lévő termékmixtől függ. A többletmunka pillanatnyilag még nem igényel pluszmunkaerőt, próbáljuk a jelenlegi létszámmal kivitelezni az új feladatot. A pluszterheket megpróbáljuk IT-fejlesztéssel csökkenteni. Az IT-fejlesztéseknél kapcsolatban állunk a hatóságokkal, rendszerünket a központi szervek segítségével fejlesztjük.
Amennyiben a többletterhek pluszköltségekkel járnak, és a szállítóink beépített költségei megjelennek a mi beszerzési árainkban, ezek emelhetik majd az árainkat is.

Az EKÁER bevezetésének várható hatása, hogy a piaci szereplők köre szállítói oldalon valószínűleg szűkülni fog. Negatív hatásként az átadói árak emelkedésére számítunk, a rendszer működtetésével jelentkező pluszköltségek miatt. A termék-előállítók számára terhet jelent a megnövekedett adminisztráció, de ez a piac minden szereplőjénél egyenlő mértékben érvényesül. Az áruk mozgásának nyomon követése a szabályosan működő vállalkozásokat inkább segíti, mintsem akadályozza működésükben – hangsúlyozta Zsigray József.

A NAV néhány megjegyzése a kereskedők véleményéhez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már tavaly december közepén közzétette a gép-gép közötti kapcsolat megvalósításához elengedhetetlen specifikációt, (ami elérhető az ekaer.nav.gov.hu oldal főlapján, Interfész menüpont alatt) így azon gazdálkodók, akik naponta több EKÁER köteles szállítmányt indítanak, megvalósíthatják az integrált vállalatirányítási rendszeren keresztüli EKÁER bejelentést. Ezáltal nincs szükség manuális rögzítésre. Ezt a megoldást választotta a nagyvállalatok jelentős része, tehát nem abban gondolkodnak, hogy az informatika adta lehetőségeket ki nem használva 15-20 embert vesznek fel EKÁER adatok rögzítésére. Így a több száz vagy akár több ezer adat egyetlen kattintással elküldhető és néhány másodpercen belül a gazdálkodó már rendelkezik is EKÁER számmal – reagált Suller Attila a kereskedelmi láncok néhány megjegyzésére.

Fontos, hogy az EKÁER bejelentés elmulasztása esetén március 1-je után a bejelentésre kötelezettnek szabja ki a NAV a mulasztási bírságot, tehát amiatt senkit nem érhet hátrány, hogy a partnere nem tett eleget a bejelentésnek. Az EKÁER bejelentési kötelezettség miatt jelentkező „adminisztrációs terhek” miatt az árak nem növekedhetnek. Az EKÁER célja a tisztességes piaci szereplők segítése, az áruk útvonalának (HU-GO kamerák segítségével) nyomon követése, így az áfacsalások visszaszorítása, tehát elképzelhető, hogy a beszállítók köre szűkül, hiszen a tisztességesek tudnak a piacon maradni.

Háromnapos EKÁER-akciót tartott a NAV

A 2015. január 1-jén indult Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszeren (EKÁER) alapuló háromnapos ellenőrzés-sorozatot tartott január második felében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV egységei a három napban folyamatosan ellenőriztek a közutakon és a telephelyeken. Az EKÁER-rendszerbe érkező adatoknak köszönhetően a szállítmányok valódi átvevője beazonosítható, az adóelkerülés kiszűrhető. Vagyis az EKÁER alkalmas a visszaélések felderítésére és megakadályozására.

A külföldről belépő szállítójárművek mérlegelési adatai a belterületen végrehajtott közúti ellenőrzések során lehetőséget teremtenek a behozott áruk illegális forgalomba hozatalának felderítésére. A NAV közúti ellenőrzéseit a helyi kormányhivatalok mobil mérlegekkel segítették. Az ellenőrzésekkor a kockázatelemzést végző EKÁER-csoportok több esetben azonosítottak olyan gazdálkodókat, amelyek tekintetében megalapozott a gyanú a közösségi importtal és exporttal összefüggő visszaélésre.

Az EKÁER és az útdíjkamerák adatai alapján kiválasztott 1409, EKÁER-szám igénylésére kötelezett és ellenőrzött szállítmányból 801 rendelkezett előre bejelentett EKÁER-számmal. Az online árukövető rendszerbe bejelentkezett szállítmányok tényleges ellenőrzése néhány percig tartott.

Több esetben előfordult, hogy a szállítmánynak a bejelentésben szereplő és a tényleges súlya eltérő volt. A kockázatos élelmiszer-szállítmányok esetében 143 esetben mulasztották el a bejelentést, két esetben a Nébih is eljárást indított. Az ellenőrzött személyek társadalombiztosítási bejelentési kötelezettségét is ellenőrizték a NAV munkatársai, és bebizonyosodott, hogy a munkáltatók több esetben elmulasztották bejelenteni alkalmazottaikat.

Az akció kiemelkedő eredménye a 75 tonnás, lengyel származású jelöletlen burgonyaszállítmány lefoglalása volt, amelyet őstermelőknek értékesítettek volna tovább. Előfordult narancsszállítmány, amely a belépéstől a következő mérlegelési pontig „elhagyta” szállítmánya jelentős részét, és több tűzifaszállítmány is a NAV látókörébe került. Ezen túl volt olyan édességszállítmány, amelyet eredetileg egy társasház első emeleti lakásába szállítottak, majd az ellenőrzést követően telefonon értesítették az EKÁER-csoportot, hogy az áru mégis inkább Szlovákiába tart, ahova ki is lépett. Az akció alatt folyamatos volt az érintettek tartozásvizsgálata, amelynek során többmilliárdos kintlévőséget tovább vizsgál a NAV.

A március elsejéig tartó próbaüzemben az ehhez hasonló akciók eredményeinek értékelése, az érintett gazdálkodók visszajelzései alapján a rendszer finomhangolása várható. Az EKÁER-szám hiánya miatt mulasztási bírságot nem szabott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, azonban minden ellenőrzött gazdálkodót tájékoztattak a 2015. január 1-je óta hatályos kötelezettségeikről.

Meghosszabbított próbaüzem

Hatályba lépett az EKÁER próbaüzemét március 1-jéig meghosszabbító kormányhatározat és a vállalkozásokat a kockázati biztosíték megfizetése alól március 1-jéig mentesítő NGM-rendelet.

A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-jéig meghosszabbította az online árukövető rendszer próbaüzemét. A NAV revizorai, pénzügyőrei az év első két hónapjában ellenőriznek, de ezek fő célja február 28-ig a tájékoztatás. Az adóhatóság munkatársai hiányzó vagy hiányos EKÁER-szám esetén figyelmeztetik a gazdálkodókat, de március 1-jéig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot. A próbaüzem értelemszerűen nem mentesíti a jogkövetkezményektől az árut kizárólag a költségvetési bevételek megcsapolása céljából utaztató csalárd adózókat, akiknek ugyan az EKÁER szabályainak megsértése miatt nem kell mulasztási bírságot fizetniük, azonban számolniuk kell adójogi és adott esetben akár büntetőjogi szankciókkal is.

A hatályba lépett NGM-rendelet biztosítja, hogy a kockázatos termékek közúti szállítása esetén a vállalkozóknak március 1-jéig még nem kell kockázati biztosítékot fizetniük.

Már véleményezhető az EKÁER rendelet

Az online árukövetési rendszer rendeletének a tervezetét február 19-től bárki véleményezheti. A jogszabály az EKÁER gyakorlati alkalmazásának szabályait határozza meg.

Az online árukövetési rendszer részletszabályait meghatározó rendelet véleményezésében gyakorlatilag minden érintett részt vehet, hiszen a kormány honlapján fent lévő jogszabálytervezetet bárki véleményezheti. (A rendelet elérhető a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=302#!DocumentBrowse linken.)

A gazdasági tárca 2014. december 5-étől - az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Munkacsoport megalakulása óta - folyamatosan egyeztet az érintett piaci szereplőkkel. Az egyeztetések eredménye, a véleményezésre bocsátott rendelet.

A piaci igényeknek megfelelően számtalan könnyítést javasol a jogszabálytervezet. A tárca javaslata szerint a kockázati biztosíték „számításának ideje” 60 napról 45 napra rövidülne. Bővülnének a mentesülési szabályok is.

Így például 200-ról 500 kg-ra, illetve 250 ezer forintról 1 millió forintra emelné a gazdasági tárca a kockázatos élelmiszereknél a bejelentési kötelezettség határértékét.

Márciustól módosulnak az EKÁER szabályai

Február 1-je helyett március 11-étől kell első alkalommal kockázati biztosítékot nyújtani az erre kötelezett, kockázatos termékeket fuvarozó vállalkozásoknak - döntött a parlament február 20-án, pénteken azzal, hogy elfogadta az adózás rendjéről szóló törvénynek az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerrel (EKÁER) összefüggő módosítását.

A 137 igen, 3 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett jóváhagyott, kivételes eljárásban megtárgyalt törvény a január elseje óta működő rendszer működtetésével kapcsolatos részletszabályok rögzítését nemzetgazdasági miniszteri rendeletre bízza. Ennek - több könnyítést tartalmazó - tervezete február 19-én,csütörtökön meg is jelent a kormány honlapján.

Az alapvető szabály nem változik: minden útdíjköteles - 3,5 tonna össztömeget meghaladó - járművel történő fuvarozás feltétele az, hogy a fuvarozó rendelkezzen EKÁER-számmal. Márciustól a miniszteri rendelet tartalmazza azokat az eseteket, amelyekben akkor is az EKÁER alá tartozik a szállítás, ha nem útdíjköteles járművel végzik azt. Az ilyen jármű össztömege nem haladhatja meg a 3,5 tonnát.

Azok a vállalkozások, amelyek szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, mentesülnek a kockázati biztosíték fizetésének kötelezettsége alól. Annak a cégnek, amelyik február 28-áig kéri a felvételét a nyilvántartásba és nincs köztartozása, nem kell kockázati biztosítékot nyújtania.
Milyen segítséget kapnak az érintettek az NGM-től, NAV-tól a rendszer beindításához, működtetéséhez?

Az online árukövető rendszerrel kapcsolatos minden információ megtalálható az EKÁER hivatalos honlapján, az ekaer.nav.gov.hu oldalon, amelyről akár egy online levélküldéssel azonnal eljuttatható a kérdés a NAV-hoz, ahol az adóhatóság szakértői várják a felmerülő kérdéseket. Az NGM és a NAV szakértői folyamatosan tartanak előadásokat, vesznek részt az egyes ágazatok szereplőit tömörítő fórumokon. Itt a rendszer működésének ismertetésén túl a gyakorlatban felmerült kérdésekre is választ kaphatnak a résztvevők.

Császár László
a szerző cikkei

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés

Hírlevél regisztráció

hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Élelmiszer-FMCG Hírlevél