hirdetés
hirdetés

Milyen volt a kereskedelmi láncok 2011-es éve?

Stagnáló bevételek, romló eredményesség, gyorsuló szállítói kifizetések. Röviden ezekkel a szavakkal lehet összegezni a vezető kereskedelmi láncok 2011. évi teljesítményét. Természetesen a mezőnyben vannak pozitív és negatív példák is, de a trend egyértelmű: bár az elmúlt évek nem a nagy ívű növekedésről és profittermelésről szóltak az FMCG-szektorban, mégis három év alatt 22%-kal csökkentek a szállítóknak diktált átlagos fizetési határidők.

hirdetés

A CMG kockázatkezelő csapata ezúttal tíz kiskereskedelmi lánc és a három magyar érdekeltségű bolthálózat elmúlt három évi gazdálkodási számait vette célkeresztbe.

Rögtön az elején meg kell jegyezni, hogy az elemzés nem lehet teljes körű, mert a CBA, COOP, REÁL hármas cégszerkezete speciális: a magyar üzletláncok működésének alapja, hogy egységes beszerzési és értékesítési társulásként láncokműködnek, ám az egyes boltok, beszerzési központok, régióközpontok önálló gazdasági társaságok. Pénzügyi adataik, árbevételük és eredményességük feltérképezése emiatt szinte lehetetlen feladat: több száz cég beszámolóját kellene összegyűjteni és kiszűrni belőle az egymás közötti forgalmakat és azok eredményét. Fentiek miatt a három magyar láncról csak az általuk kommunikált árbevételadat kerülhetett be elemzésünkbe.

piaci részesedés
Bevételek

A 13 lánc összesített árbevétele 3300 Mrd Ft, ami az előző évek viszonylatában stagnálást jelent. Az élmezőny évek óta változatlan, a dobogón a Tesco, CBA, COOP trió tartózkodik. Az őket követő helyen érdemi mozgás nem látható amellett, hogy a piacát építő – ám még szerény piaci résszel rendelkező – Aldi és Lidl évről évre növeli súlyát a mezőnyben.

Eredmény

Ha pillantást vetünk a szereplők összesített eredményére, akkor megállapíthatjuk, hogy az elmúlt három év nem a profittermelésről szólt: adózott veszteségük 2009-ben még 12,8 Mrd forint volt, ez 2011-re 69 Mrd forintra emelkedett. A romlás még akkor is jelentősnek mondható, ha figyelembe vesszük, hogy a forint-euró árfolyamváltozások miatt tavaly nagyságrendileg 18 Mrd realizált és nem realizált árfolyamveszteség jelent meg az eredményekben a devizában nyilvántartott eszközök és források átértékelése miatt.

Az egyes társaságok költségszerkezetében négy elemnek van nagy súlya: a kereskedelmi termékek beszerzési költsége (ELÁBÉ), az igénybe vett szolgáltatások díjai, az anyagköltség és a bérköltségek. Ezeket egymás mellé téve jól látható, hogy a tíz társaságból négynél már ezek a költségelemek is meghaladják az árbevételt, ami eleve veszteséges működést eredményez, két cégnél pedig nagyon közel van az arány a 100%-hoz.

költség

Ha az eredményesség éves változását vizsgáljuk meg, egyértelműen látható a trend: érdemben javítani csak az erős növekedésben lévő Aldi és a Lidl tudott, a többiek jellemzően romló vagy stagnáló, de gyenge eredményességről adtak számot. Szembetűnő még, hogy eredményességben évek óta a piacvezető Tesco emelkedik ki a sorból.

Tárgyieszköz-vagyon, beruházások

Érdekes szempont volt az elemzők számára, hogy az egyes cégek nagyságrendileg mekkora tárgyieszköz-vagyont működtetnek, és a folyamatos veszteségek mellett milyen volt a beruházási aktivitásuk. Sajnos az eredmény némi torzítást tartalmaz, hiszen az Aldi, a Cora és a Penny-Market nem a kiskercégében tartja az ingatlanokat, hanem bérli azokat. Az Aldi és a Penny-Market esetében nem látható a cégjegyzékben, hogy ki az ingatlanok tulajdonosa, a Coránál több ingatlankezelő cég kezelte az ingatlanvagyont.

A tíz szereplő mintegy 660 Mrd forint tárgyieszköz-vagyonnal rendelkezett az év végén, amelyből a két legnagyobb tétel az 545 Mrd Ft könyv szerinti értékű ingatlanállomány és a 75 Mrd forint értékű műszaki eszköz. Érdekes számadat az is, hogy a válság ellenére az elmúlt három évben az állagmegóváson felül is legalább 20-20 Mrd forintnyi tárgyieszközállomány-növekedés figyelhető meg a cégeknél. A legaktívabb ezen a téren a Tesco és a Lidl volt, a többségnél stagnált vagy csökkent az eszközök értéke 2011-ben.

Készletgazdálkodás

Érdekes hatékonysági mutatószám a kereskedelemben, hogy melyik szereplő mekkora készletszinttel működik az árbevétel tükrében. Ezt a szintet a készletforgási mutatóból lehet jól látni, amely az év végi állapot alapján mutatja az átlagos készletszintet napokban.

Ez alapján jól látszik, hogy az intenzív növekedésben lévő Aldié és Lidlé a legnagyobb – közel 40 napos – készlet, míg a „régi szereplők” kiegyensúlyozottabb és alacsonyabb készletszinttel működnek. A legkisebb, 25 nap körüli átlagos készletszinttel a Penny, Metro, Match, Auchan ment 2011-ben.

Beszállítók átlagos fizetési ideje

Végül az egyik legizgalmasabb kérdés: ki hogyan fizeti a beszállítóit?
A beszállítók árban és egyéb feltételekben történő sanyargatása évek óta slágertéma az FMCG-szektorral kapcsolatban. Kormányzati intézkedés is történt az elmúlt években a hosszú fizetési határidők leszorításával kapcsolatban. A számok tükrében elmondhatjuk, hogy ezen a téren egyértelmű javulás tapasztalható.

forgásiAz alábbi grafikonon jól látható, hogy szinte nincs olyan piaci szereplő, amelynek az elmúlt években ne csökkent volna az átlagos szállítói forgási ideje. 31 naptól 62 napig szórnak az egyes társaságokra számított mutatók. A leglassabban az Auchan és a Cora fizet, a leggyorsabb átlagos fizetési határidőket a Penny-Market vállalja 30 nappal.

Összesítetve a tíz szereplő három év alatt 22%-kal csökkentette átlagos fizetési határidejét: a 2009-es 54 nap után 2011-ben 42,6 nap alatt fizették ki a szállítókat.

ros

Összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy a válság – más ágazatokhoz hasonlóan – a kereskedelmi láncok pénzügyi teljesítményén is nyomot hagyott. Stagnáló eredmények, alacsony profitráta jellemezte a tevékenységet. Nincs kétségünk afelől, hogy hosszú távon pozitív a szaldó a tulajdonosok számára, hisz különben nem tartanának itt ekkora, folyamatosan növekedő tőkét, és nem lennének intenzíven fejlesztő új szereplők, azonban látnunk kell, hogy a hatalmas vagyon, a magas szolgáltatási színvonal fenntartása jelentős költségeket emészt fel, rontva ezzel az egyébként sem túlzottan acélos eredményeket.

rangsorA tíz szereplő éves beszámolóiban fellelhető adatok alapján a CMG kockázatkezelői kiválasztottak hat olyan ismérvet, amelyek jól jellemzik egy kiskereskedelmi lánc teljesítményét. Ezek alapján elkészítették az egyes piaci szereplők rangsorát.

A rangsor pénzügyi/kockázatkezelői szempontból minősíti az egyes társaságokat, és bizonyosan tartalmaz torzításokat, azonban meglátásuk szerint hozzávetőlegesen megbízató képet nyújt a jelenlegi piaci helyzetről:

Helyezések    Nettó árbevétel  EBIT     Adózott eredmény       Szállítóforgás
                                                        EBITDA             Készletforgás               Összesen

Aldi                              8             10    10           9             10               8             55
Auchan                        3              4       4           4              4              10             29
Cora                            7              9       9           7              8                9             49
Csemege-Match          9              8       8         10              3                4             42
Lidl                              4              1       1           3              9                3              21
Metro                           5              6       5           5              2                5             28
Penny-Market              6              3       3           2              1                1             16
Profi                           10              7       7           6              7                2             39
Spar                            2               5       6           8              6                7             34
Tesco                          1               2       2           1              5                6             17

Nézzük egy egyes szereplők aktuális pénzügyi helyzetét röviden

Aldi

A betűrendben első szereplőnk néhány éve építi még csak piacát Magyarországon. Ennek megfelelően az árbevétel rangsorban még a sor végén találjuk, azonban 3 év alatt 60%-kal emelte árbevételét, ami részben új üzletek nyitásából részben a meglévő boltok forgalmának fokozatos emelkedéséből származik.

Bár az eredményesség fokozatosan javult az elmúlt években, még tavaly is veszteséges volt a cég (közel 7 Mrd Ft). Már az anyagjellegű ráfordítások megközelítik az árbevételt, ennél gyengébb mutatót csak a Cora produkált a tavalyi évben.

A társaság ingatlanokkal nem rendelkezik, azokat teljes egészében bérli, csak műszaki eszközök vannak a mérlegében. A bérelt ingatlanpark könyv szerinti értéke 62,7 Mrd Ft (forrás: ingatlankezelő cég éves beszámolója).

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 1088 fő.

Nettó árbevétel  EBIT     EBITDA   Adózott eredmény Készletforgás Szállítóforgás
        (eFt)           (eFt)      (eFt)              (eFt)                      (nap)               (nap)
 56 952 315  -7 066 468 -5 778 273        -6 919 381            40                    46

Auchan

Az Auchan 2011-ben közel 5%-ot tudott bővíteni forgalomban, év végi árbevétele 238 Mrd Ft volt. Ez lesz a bázisa annak a 2012. évi növekedésnek, melyet a Cora áruházak felvásárlásával fog elérni a társaság. A nyár folyamán a versenyhatóság által is jóváhagyott üzlet alapján a cég vezetése ez évben az 5. helyre várja a társaságot a bevételi rangsorban.

A felvásárlás kérdései között véleményünk szerint azonban nem csak a bevételbővülés, hanem az eredményesség javulása is fontos helyet foglal el, hisz az Auchan tavalyi éve nem festett túl rózsásan: mérleg szerint nagyságrendileg 3%-os bevételarányos veszteséggel zárult az év.

A közel 80 Mrd Ft-os tárgyi eszköz állománnyal működő cég 2 Mrd Ft-tal bővítette eszközparkját 2011-ben.

25 napos átlagos készletállományával a leghatékonyabbak között van a társaság, ami a nagy szortimentet figyelembe véve kiemelkedőnek számít. 62 napos átlagos szállítói fizetési idővel viszont az Auchan a leglassabban fizető a cégek sorában.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 5206 fő.

Nettó árbevétel  EBIT     EBITDA   Adózott eredmény  Készletforgás Szállítóforgás
        (eFt)            (eFt)        (eFt)              (eFt)                       (nap)              (nap)
 237 759 000 -4 623 000  1 316 000    -7 668 000                    25                   62

Cora

Elég csak rátekinteni a Cora (Magyar Hipermarket Kft.) eredménykimutatására, máris kevesebbet kérdezünk arról, miért kerültek eladásra a boltok. Az elmúlt 3 évben csak bevételben 13 Mrd Ft-ot csökkent a cég teljesítménye. A 67 Mrd Ft forgalmú 2011-es év ráadásul 6,5 Mrd Ft veszteséggel zárult, ami %-os mértékben több mint háromszorosa a 2009-es évnek.

A cég ingatlanai több ingatlanhasznosító cégben voltak nyilvántartva, melyeknek mára már az Auchan a tulajdonosa. A saját mérlegben tárgyi eszköz alig néhány milliónyi mértékben szerepelt.
A csökkenő árbevétel mellett a készletállomány értékben is emelkedett 2011-ben, mellyel a harmadik legnagyobb készletforgása a Corának volt tavaly. A szállítókat átlagosan 58 nap alatt fizették.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 2363 fő.

Nettó árbevétel EBIT     EBITDA   Adózott eredmény  Készletforgás  Szállítóforgás
          (eFt)           (eFt)    (eFt)                  (eFt)                    (nap)                (nap)
66 919 915  -5 894 407 -5 547 995     -6 508 690                  37                    58


Csemege Match

A Csemege Match a Louis Delhaize csoport másik érdekeltsége (a Cora és a Profi mellett). Velük kapcsolatban szintén eladási hírek járják a sajtót egy ideje.

Vevőjelöltként a Coop és a CBA nevei merültek fel. Talán nem meglepő, hogy a számok itt sem mutatnak túl szép képet:

A forgalom a 2009 évi 45 Mrd Ft-ról 36 Mrd Ft-ra esett 2011-re, ami a volumen egynegyedének elvesztését jelenti. Az eredményekben sem lehetett a tulajdonosnak túl sok öröme az elmúlt években, hisz minden év jelentős veszteséggel zárult. A tavalyi 13%-os bevétel arányos veszteségével a Csemege Match a legutolsó az eredményességi rangsorban.

Nagyságrendileg 11 Mrd értékű tárgyi eszköz van a cég mérlegében, azonban a beruházási aktivitást mérni nem tudjuk, mert az ingatlanok egy része itt is vagyonkezelő cégekben található, melyekre a társaság 2011-ben 2 Mrd Ft bérleti díjat fizetett ki.

A készletgazdálkodás feszes, amit a 25 napos átlagos készletszint is jelez. A cég meg is említi a beszámolójában, hogy a csökkenő forgalom mellett kiemelten figyelt arra, hogy ne halmozzon fel elfekvő készleteket. A szállítói fizetések átlagos ideje 36 nap, ami felsorolásunkban eddig a legalacsonyabb érték. Ennek oka a Match termékszerkezete lehet: az eddigi felsorolásból itt a legnagyobb az élelmiszerek aránya, így a kereskedelmi törvény által diktált 30 napos határidő vissza is köszön a számokból.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 1748 fő.

Nettó árbevétel EBIT    EBITDA   Adózott eredmény  Készletforgás  Szállítóforgás
        (eFt)            (eFt)       (eFt)               (eFt)                    (nap)              (nap)
36 096 652  -3 139 79  -2 300 414         -4 682 615               25                  36


Lidl

A Lidlről kijelenthető, hogy alig egy évtized alatt stabilan megvetette a lábát a magyar piacon. Folyamatos bővülés mellett a tavalyi forgalma meghaladta a 186 Mrd Ft-ot, mellyel már a hetedik a rangsorban. A Lidl azon kevesek közé tartozik, melyek pozitív üzemi eredménnyel gazdálkodtak. A sorban az EBIT és az EBITDA mutatók alapján egyaránt az első helyet fogalja el! Adózott eredménye alapján is harmadik. a %-os rangsorban.

A bolthálózat bővítésével zajló intenzív növekedés a mérlegben is jól látható. 3 év alatt 15 Mrd Ft-tal nőtt a tárgyi eszköz állomány, aminek értéke így 123 Mrd Ft volt 2011-ben.

A Lidl készletgazdálkodása a második leggyengébb a sorban. Ez a mutató azonban egy ilyen növekedésben lévő társaságnál nem mutat tiszta állapotot: az új boltok nagy indulókészlete és alacsony forgalma miatt a 38 napos készletszint némileg csalóka (nem véletlen, hogy ebben a mutatóban az Aldi zárja az összesített rangsort). Az átlagos szállítói fizetések itt is közel vannak a 30 naphoz.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma (2012.02.28-i mérlegforduló): 3136 fő.

Nettó árbevétel EBIT     EBITDA   Adózott eredmény  Készletforgás  Szállítóforgás
       (eFt)             (eFt)      (eFt)                (eFt)                    (nap)               (nap)
186 500 000 3 211 000  8 022 000    -3 659 000                    38                    35


Metro

A Metro bevétele 165 Mrd Ft volt tavaly. Az elmúlt 3 évi trend csökkenést mutat, 2009-ben még 198 Mrd forgalom állt a nevük mellett. Az utolsó évben a visszaesés jelentősebb mértékben érintette a non-food részleget: itt a bevételek 20%-kal csökkentek, míg a food részleg csak 5-6%-kal esett vissza. A két terület részaránya a teljes forgalomból 20%-80%.

A csökkenő forgalom mellett az árrések stabilak, az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegével korrigálva nem változott a költségszerkezet. . Az év végi jelentős veszteségnek alapvető oka az, hogy a cégben nyilvántartott 71 Mrd Ft-os goodwillben a társaság egy 7 Mrd Ft-os terven felüli értékcsökkenést számolt el.

A Metro könyveiben szereplő tárgyi eszközök értéke 30 Mio Ft körüli érték. Ezen a soron az elmúlt években növekedést nem láthattunk. Készletesésük feszes – 25 nappal a másodikak a sorban), szállítóikat 39 nap alatt fizették.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 2582 fő.

Nettó árbevétel  EBIT        EBITDA Adózott eredmény Készletforgás Szállítóforgás
      (eFt)                (eFt)        (eFt)              (eFt)                     (nap)             (nap)
165 716 521 -10 072 526 -1 371 541    -9 168 345                   25                 39

Penny Market

A Rewe csoporthoz tartozó Penny Market az összesített lista első helyezettje. A cég 142 Mrd Ft forgalmat realizált 2011-ben, mely emelkedő tendenciát mutat az előző évekhez mérten. Az eredményesség stabil képet mutat. Mind az üzemi szintű eredmény, mind az adózott eredmény pozitív, amivel a cég egyértelműen az élbolyba tartozik.

A tárgyi eszköz vagyonról itt sem kapunk egyértelmű képet: a mérlegben mindössze 8,5 Mrd Ft értékű eszköz látható, a bolthálózatot ingatlankezelő cégek kezelik. A cég 2011-ben 5 Mrd körüli bérleti díjat fizetett az eredmény elszámolása szerint.
Az eredményes tevékenység mellett a készletgazdálkodás és a szállítók fizetési ideje a Penny Marketnél a legalacsonyabb.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 2663 fő.

Nettó árbevétel EBIT     EBITDA     Adózott eredmény Készletforgás Szállítóforgás
          (eFt)         (eFt)       (eFt)                  (eFt)                    (nap)              (nap)
141 984 808   670 920  2 131 028           464 454                   24                   31

Profi

A 2009-2011-es időszakot tekintve a Profi realizálta a legkisebb forgalmat a vizsgált hipermarketek közül, ráadásul az elért árbevétele évről évre csökken. A tevékenység veszteséges, továbbá folyamatos romlást mutat. A cég az utolsó lezárt üzleti évben az árbevétel-arányos adózott eredmény alapján a 6. helyet mondhatja magáénak.

Beruházást nem valósítottak meg az elmúlt években, a tárgyi eszközök (ingatlanok, berendezések) értéke is fokozatosan csökken.

Készletezése a kevésbé hatékonyak közé tartozik, szállítóit viszonylag rövid átfutással fizeti.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 724 fő.

Nettó árbevétel EBIT       EBITDA  Adózott eredmény Készletforgás Szállítóforgás
         (eFt)          (eFt)          (eFt)               (eFt)                    (nap)               (nap)
19 562 633   -1 341 453  -965 305          -1 655 243               32                    35


Spar

A bevételei alapján a Spar az 5. a rangsorban 335 Mrd Ft forgalommal. Mint sokan mások, ők is küzdenek a csökkenő kereslettel valamint a párhuzamosan erősödő konkurenciával. Költségszerkezetük némileg másként fest, mint a versenytársaké (alacsonyabb termékbeszerzési költségek, magasabb anyagköltség szint, valamint magasabb bérhányad). Ennek oka vélhetően a saját termelés felfuttatása. A szereplők közül talán ők rendelkeznek egyedül saját vágóhíddal és húsfeldolgozó üzemmel.

Az összesített eredmények ennek ellenére nem túl szépek: évek óta veszteségek, melyek mértéke némileg emelkedett minden évben. A 2011-es adózott veszteséghez hozzá tartozik, hogy annak jelentős része nagy valószínűséggel nem realizált árfolyamveszteség.

A tárgyi eszközök mértéke 95 Mrd Ft volt 2011-ben, azonban a tényleges működő ingatlanvagyont ez a szám nem fedi le. A cég ugyanis a beszámolójában is közzéteszi, hogy jelentős hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkezik.

Készletgazdálkodása és szállítói fizetési ideje alapján a Spar a középmezőnybe tartozik.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 13 765 fő.

Nettó árbevétel  EBIT        EBITDA Adózott eredmény Készletforgás Szállítóforgás
         (eFt)           (eFt)          (eFt)              (eFt)                     (nap)             (nap)
334 885 000 -19 840 000 -7 238 000    -34 013 000                32                  43


Tesco

A sor végére maradt az évek óta a hazai piacot vezető Tesco, aki a nehéz körülmények között is képes volt az elmúlt években a megújulni és bevételeit növelni. Hasonló stabilitás jellemzi az eredményességét is. Bár %-os mértékben kifejezett eredménye nem éri el az 1%-ot, ezzel a mértékkel is egyértelműen a többi piaci szereplő fölött van. Köszönhető ez annak, hogy az elmúlt években nagyjából minden költségeleme bevételarányosan mozgott.
(Az árbevétel tükrében nem jelentős tétel – és nem is változott 2011-ben a mértéke- mégis kívülállóként érdekes számadat, hogy évente nagyjából 8,5 Mrd Ft az elszámolt leltárhiány, készlet veszteség.)
A folyamatos forgalombővülés egyik záloga a rendszeres fejlesztési tevékenység lehet: 3 éven belül 31 Mrd Ft-tal emelkedett a cég tárgyi eszköz állománya, mellyel még az új szereplők között is jelentős fejlesztőnek számít.
A készletgazdálkodás és a szállítói fizetések értéke alapján egyaránt a középmezőnybe tartózkodik, figyelembe véve azonban a termék szortimentet ezek is jó értéknek számítanak.

Dolgozók átlagos statisztikai létszáma (2012.02.29-i mérlegforduló): 21.363 fő.

Nettó árbevétel (eFt)    EBIT
(eFt)    EBITDA
(eFt)    Adózott eredmény (eFt)    Készletforgás (nap)    Szállítóforgás (nap)
612 654 000    8 163 000    25 689 000    4 464 000    28    41
Schmidt Ákos
a szerző cikkei

(forrás: Élelmiszer Szaklap/Élelmiszer Online)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Cikk[117297] galéria
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés

Hírlevél regisztráció

hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Élelmiszer-FMCG Hírlevél