hirdetés
hirdetés
hirdetés
2020. november. 01., vasárnap - Marianna.
hirdetés

Nagy EKÁER körkép

2015. február 27-én kihirdették az új EKÁER szabályokat, melynek eredményeképp március 1-jén lejárt a próbaüzem, és beindult az éles rendszer. Az új szabályok változást hoznak a mentességek kiterjesztésén túl a bejelentésre kötelezettek személyében és a bejelentendő adatok körében is. A próbaüzem tapasztalatairól, a változásokról a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve logisztikai cégeket kérdeztünk. 

hirdetés

Az online árukövető rendszer sikerét talán az bizonyítja a legjobban, hogy több uniós tagállam adóhatósága kereste fel a NAV-ot az EKÁER bevezetése miatt – közölte az NGM Sajtóosztálya az Élelmiszerrel.
Az eddigi tapasztalatok alapján mindenképp megállapítható, hogy az adózók nagy többsége jogkövető. Nem egy régióban már az „éles üzem” első hetében az EKÁER bejelentés köteles fuvarok 85-95%-a rendelkezett érvényes EKÁER számmal. A rendszer alkalmas az úgynevezett utaztatásos áfacsalások megakadályozására, és az Unió egyik legnehezebben felderíthető áfacsalásának az ún. körhinta csalások kiszűrésére is. Vagyis nemcsak a költségvetés bevétele nő az online árukövető rendszernek köszönhetően, hanem az adóelkerülők kiszűrésével tisztességes adózók piaci helyzete is kedvezőbben alakul majd. Mindezeken túlmenően az elmúlt hónapok tapasztalata az, hogy a rendszer nemcsak az adózási kötelezettségüket nem teljesítő vállalkozásokkal szemben hatékony fegyver, hanem az egészségre ártalmas élelmiszerszállítmányokat is kiszűri.

Változások az „újrahangolás” után

2015. március 1-jétől rugalmasabbá vált az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKAER) vonatkozó szabályozás. Ezen időponttól törvényi szinten (adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) pusztán az EKÁER jogi megalapozása, a biztosítékadási kötelezettség, valamint a szankciók előírása maradt. Az EKÁER működésére vonatkozó részletszabályokat az EKÁER működéséről szóló NGM rendelet tartalmazza. A rendelet megtartja az EKÁER rendszer koncepcióját, tehát 2015. március 1-jétől nem is lépett hatályba olyan változtatás, amely felkészülési időt igényelt volna. Hiszen – mint ahogy az alább felsorolt változások is igazolják – a legtöbb módosítás könnyebbséget jelent a cégeknek.
A 2015. március 1-jétől hatályba lépett rendelkezések a korábbi rendelkezések egyértelművé tételét célozzák, illetve ezen időponttól bővülnek az EKÁER hatálya alóli mentességek esetei. Azonban több szabály is 2015. március 1-jét követően lép hatályba. Így a kockázati biztosítékadásra vonatkozó kötelezettség és az erre vonatkozó szabályok 2015. március 11-étől, az informatikai fejlesztést igénylő rendelkezések pedig 2015. április 1-jétől, illetve 2015. június 1-jétől.

A részletek

● A kockázatos termékek bejelentési kötelezettsége korábban különböző határértékhez kötődött attól függően, hogy élelmiszerről vagy egyéb kockázatos termékről van szó. A rendelet egységesíti a határértéket a korábban alkalmazott magasabb határértékek szintjén (500 kg és 1 millió Ft).
● Nem kockázatos termékek esetében a bejelentési kötelezettség súlyhatára marad 2,5 tonna, de az értékhatár 2 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra emelkedik, amely jelentős könnyebbséget jelent a gyűjtőfuvaroknál.
● Nem kockázatos termékek esetében a bejelentendő adatok köre szűkül oly módon, hogy az nem terjed ki a szállítmány értékére (egységárára), csak a súlyára.
● A rendelet rögzíti, hogy a bejelentett súly- és értékadatok 10%-os hibahatáron belül még elfogadhatóak.
● A rendelet egyszerűsítéseket vezet be azon gyártó cégek részére, amelyek legalább nettó 50 Mrd Ft-ot meghaladó éves árbevétellel rendelkeznek és ebből legalább 40 Mrd Ft a saját termelésű készletek értékesítéséből származik, szerepelnek a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban, és nem állnak adószám felfüggesztés hatálya alatt.
● 2015. április 1-jétől a nem kockázatos termékek esetében a részletes adatbejelentési kötelezettség alóli mentesítés, helyette egyszerűsített bejelentés, melyben csupán a feladó, a címzett és a rendszám szerepel.
● 2015. április 1-jétől az EKAER szám önkéntes igénylésének lehetővé tétele egyszerűsített adattartalommal nem kockázatos termékekre, abban az esetben is, ha az egyébként nem lenne kötelező.
● A gyártás sajátosságára nézve meghatározott útszakaszokra történő egyedi mentesítés a bejelentési kötelezettség alól.
● Teljes adatszolgáltatással is lehetőség lesz az önkéntes EKAER szám igénylésére: az önkéntes EKAER számhoz tartozó ügyletek azonban nem fognak beleszámítani a kockázati biztosíték alapjába.
● A rendelet egyértelművé teszi, hogy a külföldről belföldre történő fuvarozások esetében csak azt a rendszámot/rendszámokat kell bejelenteni, amely rendszámú gépjárművekkel a belföldi útszakaszon fuvaroznak, vagyis nem kell az esetleges külföldi átrakodás után az új rendszámot bejelenteni.
● Az EKAER alóli további mentesítést biztosít a rendelet az olyan termékek esetében, amelyeknél teljesül az EKAER-hez hasonló nyomon követés és az adatok az adóhatóság rendelkezésére állnak. Ezek a
□ jövedéki termékek,
□ vámfelügyelet alatt álló termékek,
□ veszélyes hulladékok és fémek,
□ gyógyszerek,
□ postai küldemények.
● A tevékenység sajátosságára tekintettel a rendelet 2015. április 1-jétől egyszerűsített bejelentést biztosít az egyetemes postai szolgáltatónak, amennyiben feladói vagy címzetti minőségben jár el.
● Nem terheli EKAER kötelezettség a termelő általi értékesítést, amennyiben külön jogszabályban meghatározott termelői csoport, termelői szervezet vagy a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága nyilvántartásában szereplő Integrátor szervezet részére értékesít terméket belföld-belföld relációban. Ez esetben a termelői csoport, termelői szervezet vagy az Integrátor általi termékértékesítés lesz az érték- és súlyadatok elérése esetén bejelentésköteles.
● Csökken a kockázati biztosíték számításának alapja, ezáltal a nagysága (a biztosítékot nem az EKAER szám igénylését megelőző 60 nap, hanem 45 nap során teljesített EKAER köteles ügyletek tekintetében kell számítani), továbbá a biztosítékként nyújtott összeget, ha az oka fogyottá válik, az adóhatóságnak 15 napon belül kell visszautalnia (a korábbi 30 helyett).
● A terméknek az átvételi helyre történő megérkezését elegendő a megérkezést követő harmadik munkanapig bejelenteni (korábban ezt a megérkezést követő munkanapon meg kellene tenni, ami azonban a legtöbb cég számára megoldhatatlan feladatot jelent).
● Egyértelművé vált, hogy az EKAER alóli mentesüléshez gyűjtőfuvar esetében szükséges mind az értékre, mind a súlyra vonatkozó határérték alatt maradni.
● Az EKAER szám igénylésével kapcsolatosan számos gyakorlati kérdést tisztáz a rendelet (pl. kombinált fuvarozás, 2015. június 1-től egy feladó több feladási címről, egy címzett több kirakodási címre történő közúti fuvarozás esetében elegendő egy EKAER szám).
● Problémaként merült fel a korábbiakban, hogy terhel-e és kit terhel EKAER bejelentési kötelezettség abban az esetben, ha a terméket többször értékesítik, de azt csak egyszer fuvarozzák el (láncértékesítés), illetve, ha a vevő fuvarozza, fuvaroztatja el a terméket az eladó telephelyéről. A rendelet ezt a kérdést a nem kockázatos termékek esetében 2015. április 1-jétől úgy tisztázza, hogy a bejelentési kötelezettség a terméket értékesítőként vagy beszerzőként fuvarozó, fuvaroztató adózóra telepíti, biztosítva ezáltal azt is, hogy a bejelentésre kötelezettnek rendelkezésére álljanak a bejelentéshez szükséges adatok. Továbbá láncértékesítés esetén, a bejelentési kötelezettség azt a termékértékesítést terheli, amely során a terméket ténylegesen elfuvarozták.

Ismét módosult az EKÁER

Alig lépett hatályba az előző módosítás, ismét megváltoztatja a Nemzetgazdasági Minisztérium az ekáerrendszer alá tartozó termékek körét. Jelentősen bővül a kockázatosnak minősített élelmiszerek lajtstroma, ide tartoznak a jövőben a csokoládék, a savanyúságok és a gyümölcslevek, zöldséglevek is. Több, eddig a kockázatos élelmiszerek között szereplő zöldségnövény (hagyma, káposztafélék), egyéb növény átkerül az egyéb kockázatos termékek közé. Felkerülnek a listára a rádiók, televíziók által használt különféle híradástechnikai eszközök és a különféle cementek is.

A kockázatos élelmiszerek köre a következő termékekkel bővül:

● Fehér csokoládé
● Tejcsokoládé-morzsa
● Csokoládéízű bevonat
● Csokoládé és csokoládés termék
● Csokoládé (beleértve a pralinét), töltött is
● Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)
● Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
● Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
● Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
● Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
● Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)
● Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
● Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is
● Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Egyes termékek a kockázatos élelmiszerek közül átkerülnek az egyéb kockázatos termékek közé. A módosítást a szaktárca azzal indokolja, hogy a nevezett termékek nem minősülnek élelmiszernek, így az ekáerszám megállapításához szükséges előfeltételt – FELIR számmal történő rendelkezést – nem tudják teljesíteni.

Egyéb kockázatos termék lesz a jövőben (vagyis nem kell az ekáerszám megállapítása előtt FELIR-számot is kérni):

● Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
● Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra
● Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve
● Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen vagy hűtve
● Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

Jelentősen bővül az egyéb kockázatos termékek köre olyan eddig a mellékletben nem szereplő termékekkel, melyek esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai szerint – az általános forgalmi adó adónemben elkövetett csalásokkal érintettsége, az elkövetett költségvetési csalások magas száma miatt – indokolt e körbe történő felvételük.

Az érintett termékek a következők:

● Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgálóvágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve
● Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is
● Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
● Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is
● Cementklinker
● Fehércement, mesterségesen festve is
● Bauxitcement
● Más hidraulikus cement
● Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442|vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
● Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
● Porszívók
● Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével
● Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral
● Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527, vagy 8528 vtsz. alá tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével
Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység
● Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
● Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
● Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével
● Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők
● Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
● Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is.

A rendeletmódosítás tervezetét március 20-án tették közzé a kormány.hu oldalon, és március 23-át, hétfőt jelölték meg a véleményezés határidejének.

A módosított rendelet a tervezet szerint a kihirdetését követő 60. naptól lépne hatályba.

Raben Trans European Hungary Kft.

Folyamatosan változó jogszabályi környezetben nehéz pozitívan értékelni egy próbaüzemet. Sem a logisztikai szakma, sem a megbízói oldal nem tudott a próbaüzem alatt megnyugtatóan felkészülni, hiszen az éles indulás előtti péntek estén jelent meg a módosított jogszabály a közlönyben – szögezi le Mészáros Gyula, ügyvezető igazgató. A megbízói vonalon vegyes a tapasztalatunk, találkoztunk olyannal is, aki nem is tudott az EKÁER szabályozásról, mások pedig a logisztikai szolgáltatók felelősségeként tartják a szabályozást. Továbbra is vannak még kezeletlen kérdések; például nem ismert az ellenőrzési metodika, nem ismert, hogy milyen hibákhoz, milyen mértékű bírság tartozik.

Az EKÁER szabályozás jelentős többletteher minden érintett számára. Számos munkatársat kellett felvenni a manuális adatkezeléshez, hiszen a szállítmányozói interface még nem látott napvilágot. Ez non-produktív költség, ezzel minden logisztikai szolgáltató és fuvarozó így van. Megbízóink rendelkezésére bocsátjuk a rendszám-adatokat illetve nevükben rögzíteni tudjuk a NAV EKÁER rendszerében azokat – de ez utóbbi sajnos csak manuális módon lehetséges.

LIEGL&DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Küzdelmes időszak volt számunkra is az EKÁER próbaüzeme. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a rövid határidővel bevezetett és nem kellően előkészített törvény komoly problémákat okozott az érintett vállalkozások számára – hangsúlyozza Bruckner Krisztina, a cég EKÁER projektkoordinátora – A nem egyértelmű törvényszöveg miatt többször egyeztettünk ügyfeleinkkel, hogy kit terhel a bejelentési kötelezettség, vagy EKÁER-köteles-e az adott küldemény, vagy sem (az ominózus „és/vagy” probléma miatt).

Az EKÁER felület technikai problémái további gondot jelentettek a felhasználók számára.Kijelenthető, hogy az EKÁER korábbi, jól működő, tulajdonképpen a „védjegyünket” képező folyamatainkat mélységeiben érintette. Sok mindent kellett újragondolni, továbbá beilleszteni egy nemzetközi láncolatba, ugyanis bármennyire „hungarikumnak” tűnik az EKÁER, cégcsoportunk európai telephelyeinek, illetve a magyar gazdálkodók európai unióbeli kereskedelmi partnereinek hathatós együttműködése nélkül a törvény betarthatatlan.

A próbaüzem alatti közúti ellenőrzésekkel kapcsolatos tapasztalataink is inkább negatívak: az ellenőrzés minden esetben hosszadalmas volt, sokáig feltartotta a gépjárművet, ami a szállításokra vállalt futamidőket kockáztatta. Az EKÁER finomhangolására mindenképpen szükség volt, az előbbiekben említett problémák miatt is.

Az EKÁER-t 2015.03.01-jétől szabályozó NGM rendelet több ponton egyértelművé tette az előírásokat, ami nagy könnyebbséget jelent, mert jelentősen csökkentette a jogértelmezési problémákat. A megjelent egyszerűsítések egy része valódi könnyítés (pl. nincs külön értékhatár kockázatos élelmiszerek és kockázatos egyéb termékek esetén), más része azonban kevés vállalkozás számára alkalmazható (pl. az egyszerűsített bejelentés). Egyértelműen pozitívan értékelendő azonban az „önkéntes” EKÁER-szám igénylésre vonatkozó kockázati biztosítékfizetési mentesség. A kockázatos termékek új listája okozott meglepetéseket, és problémát jelent, hogy (lapzártáig) hivatalosan még mindig nem jelent meg.

Úgy gondoljuk, hogy a címzett fogalmát szükséges lenne tovább egyértelműsíteni, hogy maradéktalanul az eredeti törvényalkotói szándékot tükrözze. A kockázatos termékek szállítása esetén nyújtandó biztosíték mértéke változatlanul magas, a 60 helyett 45 nap átlagában megállapított tétel is komoly hatással lehet egyes vállalkozások cash flow-jára.

Az útdíj bevezetésével járó kezdeti nehézségeket viszonylag könnyen áthidaltuk, kollégáink remekül vették az akadályt, alvállalkozóinkkal és megbízóinkkal sikeresen megállapodtunk.

Az EKÁER azonban további komoly adminisztratív terhet ró vállalkozásunkra, amit már nem is tudtunk változatlan keretek között kezelni, így társaságunk is létszámbővítést hajtott végre, hogy az új jogszabály miatti kötelmeknek eleget tehessünk. Ez azonnal számszerűsíthető anyagi terhet jelent.
Szállítmányozóként ugyanis immár nem csak arról kell gondoskodnunk, hogy ügyfeleink megbízása szerint árujukat eljuttassuk a megfelelő helyre, hanem aktívan részt veszünk a feladó és a címzett közötti kommunikációban, cégcsoportunk európai telephelyein keresztül folyamatosan tájékoztatjuk külföldi partnereinket (az európai gazdálkodókat), és igyekszünk támogatni az EKÁER-kötelezett magyar cégeket. Az EKÁER felületen történő rendszámváltoztatással pedig felhasználói szinten is kapcsolatba kerültünk a rendszerrel.

Az EKÁER tartós hatásai azonban csak hosszabb távon fognak kiderülni, amikor már nem csak a próbaidőszak tapasztalatai állnak rendelkezésünkre. Nem vagyunk derűlátóak e tekintetben.
Megnövekedett adminisztrációs terheink természetesen kihatnak szolgáltatásaink díjaira is. Az EKÁER-adminisztrációt felár ellenében végezzük. A próbaüzem során azonban nem számítottunk fel díjat ezen tevékenységünkért.

Az EKÁER bevezetésével kapcsolatosan szállítmányozóként új szolgáltatásként vállaljuk valamennyi általunk szállított küldemény esetében a rendszámok EKÁER-felületen történő folyamatos aktualizálását.Gondolkodunk további szolgáltatások elindításán is, adott esetben a teljes EKÁER-adminisztráció ügyfeleinktől való átvételén, amennyiben erre valódi piaci igény mutatkozik. A szolgáltatói interface leírás nagyon várt megjelenése új távlatokat nyithat.

FM Logistic Hungary Kft.

Tavaly november vége óta nem múlt el hét az EKÁER témában rendezett szakmai fórumok és konferenciák nélkül – mondja Csiszár Zsolt., a vállalat értékesítési igazgatója. A szakmai szervezetek minden lehetséges fórumon próbálták felhívni a kormányzati szervek figyelmét a rendszer hiányosságaira és a lehetséges veszélyforrásokra, problémákra. Hiába tolták ki a tesztidőszakot február végéig, a felkészülés rohamléptékekben és felemásan sikerült, amelyért a bonyolult adatszolgáltatási procedúrát és az extra költségterheket igénylő rendszer felállítása okolható. Alapvetően a cél nemes, viszont komoly hiányosságnak tartom, hogy a szakma bevonása nem történt meg a rendelet kidolgozása folyamán.

Ezzel a lépéssel meg lehetett volna előzni, hogy rendszer „gyermekbetegségei” ne ilyen erősen jelentkezzenek a tesztüzem időszaka alatt. és a törvényben meglévő ellentmondások sajnos nagyon sok félreértelmezésre adtak okot, amelyet a szakmai fórumokon is tapasztaltunk. Az EKÁER IT rendszerében sok olyan funkció volt/van, amelyik nem működik megfelelően és nincs olyan helpdesk szolgálat, amely ezt azonnal orvosolni tudná. Az eddigi használati tapasztalatok azt is mutatják, hogy a kijavított vagy új funkciókról semmilyen fórumon nem lehet tudomást szerezni, azokat csak használat közben lehet megismerni, ez azt eredményezi, hogy regisztrációs folyamatok hossza gyakran kiszámíthatatlan a nem várt hibákból kifolyólag.

Az EKÁER módosítások február utolsó munkanapján jelentek meg. A szabályok csak kicsit módosultak. Az alapelvek nem változtak és valójában a változások csak néhány esetben jelentenek pontosítást és egyszerűsítést. Az a tapasztalatunk, hogy az értékhatárok kitolása némileg csökkentette az adminisztrációs terheket, viszont az IT folyamatokat át kellett írni, mivel most már az áru kereskedelmi megnevezése kell, hogy bekerüljön. A regisztrációs során ez okozott némi bonyodalmat az éles üzem első napjaiban. Mivel a türelmi időt nem tolták ki, ezért március 1-jétől a szabályok be nem tartása vagy a bejelentés elmulasztása komoly szankciókkal jár. Fontos megjegyezni, hogy az EKÁER alapjait tavaly az adózás rendjéről szóló törvénybe írták bele. Ez ugyan megmaradt, de azzal az egyszerűsítéssel, hogy a rendszer működésének részletes előírásait most mind kivették a törvényből. A törvény mostantól csak a kereteket tartalmazza, a részletes eljárásokat a végrehajtásról szóló miniszteri rendelet írja elő. Ez azzal is jár, hogy szükség esetén gyorsabban hozzá lehet nyúlni a szabályokhoz, azaz véleményünk szerint a jövőben még biztosan lesz változtatás a törvényben.

Elsősorban arra számítunk, hogy a szabályozás nagyobb hangsúlyt fog fektetni a gyűjtőfuvarozás fogalmára, annak komplexitása végett, illetve, hogy azok a piaci szereplők, akik valóban tisztességesen járnak el, hosszú távon valamilyen jellegű könnyítésre vagy mentességre számíthatnak.

Az EKÁER jelentős adminisztratív terheket ró az érintett gazdálkodókra, így az FM Logistic-ra is, és ez nem fog változni az „éles” üzembe történő átfordulás után sem. Valószínű, hogy a következő hónapokban is változatlanul komoly erőforrásokat kell erre lekötni, ráadásul időt vesz el az érdemi munkától, illetve az új adminisztrációs feladatok elvégzéséhez extra munkaerőt kell felvenni. Mindezek azonban többlet költségekkel járnak, amelyeket be kell építeni az árba vagy külön költségelemként megjelenítve megállapodni a megbízókkal, hiszen mi szállítmányozók és fuvarozók ezt nem tudjuk vállalni.

Az FM Logistic megpróbál minden lehetőségre felkészülni a rendszer bevezetésével kapcsolatban. Megbízóink felé már többféle megoldási csomagot is elkészítettünk, hogy a különböző igényeknek megfelelően továbbra is zökkenőmentesen biztosíthassuk szolgáltatásunkat.

Palmsped Cargo 2009 Kft.

Megbízóink között vannak kis, közepes és nagyobb gyártó, importőr vállalatok is, így érezhető volt a próbaüzem alatt is a különbség – idézi fel a próbaidőszakot Kiss Nikoletta, logisztikai cég szállítmányozási vezetője. –

Azok a cégek, akik kisebb áruforgalmat bonyolítanak, ők zökkenő mentesebben tudták elkezdeni az EKÁER számok igénylését a rendszer tesztelését. Azonban azoknak a vállalatoknak, akiknek napi akár 30-40 export, import szállítmányt kell koordinálniuk, nagyobb nehézségeket okozott, hogy időben tudják elkezdeni a rendszer tesztelését, kollégáik felkészítését, informatikai rendszerük átalakítását.

Külön problémát okozott megbízóinknak és nekünk is, hogy több tájékoztató fórumon, konkrét gyakorlati kérdésekre, különböző válaszok hangzottak el. Ez azért is kiemelt kockázat ilyen szakmaiságot igénylő iparágban, mert nem megengedhető, hogy a következmények figyelembe vétele nélkül, hirtelen döntéseket hozzunk. Igaz, a tájékoztató fórumokon nyíltságot és segítőkészséget tapasztaltunk, de az idő rövidsége miatt ez önmagában kevésnek bizonyult. Emiatt külön-külön minden ügyfelünkkel folyamatos egyeztetéseket, tapasztalatcseréket folytattunk. Szerencsére, végül minden megbízónk időben el tudta kezdeni a rendszer használatát, de biztos vagyok benne, hogy volt, akinek okozott egy-két álmatlan éjszakát.

Szükségszerűek voltak a módosítások, mert nagyon sok, a gyakorlatban előforduló helyzettel nem számoltak a törvény alkotói. Végül „életszerűbb” lett, de szerintünk még mindig van feladat a továbbfejlesztéssel kapcsolatban.

Szállítmányozói, fuvarozói szemmel nézve, szerintem fontos lenne azt is beleépíteni, hogy az érvényes EKÁER számmal rendelkező vagy a jogszerűen nem EKÁER köteles áruk szállításánál a közúti ellenőrzésre fordított indokolatlanul hosszú idő ne veszélyeztesse az áru pontos megérkezését. Nagyon sok a fix időkapus szállítás, ahol minden perc számít. Sajnos volt rá példa, hogy ellenőrzés miatt órákat vesztegelt olyan tehergépjármű, akinek azért nem volt EKÁER száma, mert sem a súly, sem az értékhatár nem tette szükségessé. Az ilyen eseteket fontos lenne elkerülni.

Az útdíjjal kapcsolatos kérdésekben már a bevezetéskor is együttműködőek voltak megbízó partnereink és a költségeket – természetesen kizárólag az adott szállításokat érintő rakott kilométerek arányában – többnyire beépíthettük a fuvardíjakba. Így fuvarozóink plusz anyagi terheit sikerült mérsékelni, de ehhez természetesen jelentősen csökkentenünk kellett az átállásokat, az üresen megtett kilométerek arányát is.

Az EKÁER bevezetése a gyártó és importőr cégeknek jelentős adminisztratív és anyagi terhet jelent. Megbízóink, cégünket az EKÁER számok továbbításával, rendszámok módosításával bízzák meg plusz feladatként, így adminisztratív szempontból vannak változások. Az EKÁER számokat mi is minden fuvarfeladathoz rögzítjük rendszerünkben, illetve megbízóink igénye és hozzájárulása esetén a rendszámokat mi visszük be az EKÁER rendszerbe.

Köszönhetően annak, hogy számunkra eddig is kiemelt fontosságú volt minden egyes megrendelésnél, szállításnál a folyamatos és pontos információ szolgáltatása, a rakományok mennyiségi ellenőrzése, gépjárművek utánkövetése, a rendszámok változásáról értesítés küldése, így ezek a feladatok jelentősebb anyagi terhet várhatóan nem fognak számunkra jelenteni.

Szolgáltatási díjainkban nem fogjuk áthárítani a plusz adminisztrációs költségeket, amennyiben jelenlegi megrendelőinknél az eddig megszokott megrendelési folyamatok maradnak, mert ahogy már korábban említettem a rendszer bevezetésével a jelentősebb terhek az igénylő cégekre hárulnak. Mi mint szállítmányozók igyekszünk a felmerülő plusz információk továbbítását beépíteni az eddig megszokott kommunikációnkba.

Természetesen, ha gyakorivá válnának az éjszakai rakodások, és emiatt cégünknél külön ügyelet lenne szükséges, úgy kénytelenek lennénk ezeknél a szállításoknál plusz szolgáltatási díjat számolni.

Az EKÁER-rel kapcsolatos új szolgáltatásunk önmagától kialakult, fuvarszervező kollégáink lassan EKÁER tanácsadókká válnak. Természetesen folyamatosan tájékoztatjuk megbízóinkat, minden EKÁER-rel kapcsolatos információról, illetve a legfontosabb, hogy kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak hozzánk. Nagyon nagy segítséget nyújt nekünk és ügyfeleinknek is az MLBKT, ahol rengeteg gyakorlati problémára, kérdésre adnak gyors választ.

Nagel Hungária

Komoly adminisztratív terhet ró a szállítmányozókra is az EKÁER rendszer működtetése, rengeteg problémával szembesülünk napi szinten – állapítja meg Petromárkó Miklós, értékesítési vezető. Nem vitatjuk, hogy a cél jó, de a gyakorlati buktatókat nem igazán gondolták végig a jogalkotók. A rendszer főleg a gyűjtőforgalomban, a többszöri átrakás miatt okoz komoly és folyamatos gondokat. A próbaidőszak utáni módosítások után nem látjuk, hogy jelentősen javult volna a helyzet. Rengeteg a kivételkezelés, a sok egyedi igény, mivel nagyon sokféle kereskedelmi tranzakció létezik, és ebből adódóan sokféle igény merül fel. Különösen nagy probléma, hogy a szállítmányozó általi EKÁER számon belüli rendszám módosításra a mai napig csak manuális lehetőség van, arra adatcsere megoldás nem biztosított. Nem tisztázott a felelősség kérdése, és az sem világos, hogy egy adott mértékű mulasztás pontosan milyen szankciókat von maga után.
Ami a plusz anyagi terheket illeti: több millió forintos költségekről beszélünk, amely a munkaóra költségekből, és az informatikai fejlesztési költségekből tevődik össze. A munkaóraköltségekből jelentős hányadot jelent a vállalatvezetés értékes idejéből erre fordított idő aránya. Ezeket a megnövekedett költségterheket kénytelenek vagyunk partnereink felé tovább érvényesíteni. Ugyanakkor igyekszünk támogatni partnereinket abban, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tudjanak tenni.

Március 1. – Éles indulás
Március 11. – Kockázati biztosíték nyújtásának határideje
Április 1. – Egyes informatikai fejlesztéseket igénylő szabályok életbe lépése (Amennyiben az eladótól a nem kockázatos terméket a címzett fuvaroztatja el, akkor a vevő lesz a bejelentésre kötelezett, egyszerűsített adattartalmú bejelentés, EKAER szám érvénytelenítése az ok megadásával.)
Június 1. – Egyéb rendelkezések életbe lépése (Elegendő egy EKAER szám abban az esetben, ha a feladó több telephelyéről a vevő több telephelyére történik a szállítás.)

A költségvetés idén 60 milliárd forint többletbevétellel számol az EKÁER-nek köszönhetően.
2015. március 11-ig: 38 ezer elsődleges, 33 ezer másodlagos regisztrált felhasználó, több mint 1 233 000 szállítmány.

Császár László
a szerző cikkei

(forrás: Élelmiszer Szaklap 2015/3. )
hirdetés

Címkék

hirdetés

Nemzetközi FMCG hírek

Ne maradj le a nemzetközi FMCG hírekről és a legfrissebb szakmai újdonságokról. Minden külföldi FMCG - food és non food hír egy helyen, cégekről, üzletről és a környezetről nem csak szakembereknek.

 

hirdetés
ÉRDEKES HÍRED VAN?
KÜLDD EL NEKÜNK!

Az elmúlt években több mint ötszáz üzlet pályázott a díjra, közülük összesen mintegy 200-an kaptak elismerést, és használták "Az Év Boltja" díj logóját, ezzel is szemléltetve vásárlóik számára, hogy saját kategóriájában kiemelkedően magas szolgáltatást nyújtó üzletben vásárolnak.

Hívd fel magadra a figyelmet egy szakmai díjjal, és adj bizonyosságot a vásárlóknak arról, hogy Te gyártod, forgalmazod a kategóriájában legjobb, legízletesebb, leginnovatívabb mentes terméket az országban! Ez a lényege a Mentes-M versenynek!

Rovatoldalunkon bemutatjuk a legfrissebb ALDl-akciókat, termékinnovációkat, kedvezményes ajánlatokat - a kínálat folyamatosan frissül, ne maradj le egyről sem!

hirdetés

Jelentkezzetek új versenyünkre, hogy megmutassátok, a CSR-ral valóban lehet jót tenni! Bármilyen Magyarországon tevékenykedő vállalat jelentkezhet. Nevezési határidő: 2020. november 6.

Újrahasznosítottuk 2019 egyik legsikeresebb KREATÍV rendezvényét: itt a Green Wave 2020! November 18-án fókuszban a fenntarthatóság és a marketing!

Az Üzlet és Pszichológia/HRPWR.HU, a Kreatív és a Brandfizz bemutatja: a Nagy Employer Branding Napot! - Legyél nyolckarú HR SHIVA 1 nap alatt!