2021. július 30. 13:48
A válságban is csak megerősödött a Diageo
A cég jelentős növekedést ért el a nettó értékesítések, a működési nyereség és a pénzforgalmi mutatók terén egyaránt, így stabil pozícióból tekinthet a jövőbe.

Jelentős nettó növekedést könyvelt el a nettó értékesítések terén a Diageo, ez a legjelentősebb mértékben a cég legnagyobb piacán, Észak-Amerikában volt tapasztalható

 • A nettó árbevétel 8,3%-kal növekedett 12,7 milliárd GBP-re, az organikus növekedés mértéke jelentős, ezt részben azonban visszaveti a valutaárfolyamok változásának hatása.
 • Az organikus nettó értékesítési növekedés terén 16%-os növekedést sikerült elérni, amelyet régiókon átívelő bővülés mellett a fogyasztók a 2020-as pénzügyi évben lecsökkent készleteik visszapótlásának pozitív hatása is támogatott.
 • Észak-Amerika 20,2%-os organikus növekedést produkált, amely rugalmasan reagáló fogyasztói keresletet jelez a Diageo termékei iránt, a tömény szeszes italok részarányának stabilizálódását mutatják az alkoholos italok piacán és magukban hordozzák a forgalmazók és a kereskedők készleteinek újrafeltöltése által generált hatást is.

A működési nyereség mértéke meghaladta a nettó értékesítési árbevétel növekedésének mértékét

 • A működési nyereség mértéke (3,7 milliárd GBP) 74,6%-kal növekedett, emellett a működési haszonkulcs növekedése 1,112 bázispontot tett ki, ez elsősorban a kivételes működési tételek mértékében tapasztalt jelentős csökkenésének tudható be.
 • Az organikus működési nyereség 17,7%-kal növekedett a 2020. pénzügyi évben tapasztalt visszaesést követően, amelyet az Európát és Törökországot leszámítva minden régióban látható bővülés támasztott alá.
 • Az organikus működési eredmény 46 bázisponttal növekedett az általános működési költségek hatékony kezeléséből és a tavalyi egyszeri kiadások bázis hatásából fakadóan, ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta a bruttó haszonkulcs csökkenése és a marketingre fordított költségek részarányának növelése.

A Diageo reagált a kiskereskedelmi csatornákon látható keresletnövekedésre, ahol növelni tudta piaci részesedéset

 • A cég horizontálisan kiterjedt, termékkategóriákon átívelő növekedést ért el, melynek részét képezte a tequila, a scotch whiskey, a kínai színtelen égetett szeszes italok és a Baileys is.
 • Pontos kimutatásokkal rendelkező piacain kiskereskedelmi piaci részesedését a vállalat megőrizte vagy növelte a teljes nettó értékesítés összértékének 85%-a tekintetében.
 • A vendéglátóipari értékesítést a COVID-19 világjárvány miatt számos piacon jelentős mértékben korlátozták, ez jelentősen a sör európai értékesítésére volt hatással.

Befektetés a hosszú távú jövőbe a COVID-19 világjárvány miatti, a rövid távú jövővel kapcsolatos bizonytalanság ellenére

 • A Diageo a marketingtevékenységeibe való befektetéseit 23%-kal növelte, ami meghaladja az organikus nettó értékesítési bevétel növekedésének szintjét.
 • A cég folytatta a kapacitásbővítésbe, digitális lehetőségekbe, illetve a fogyasztói élmény javításába és a fenntarthatóságba való tőkebefektetéseit.
 • Akvizíciók révén a vállalat bővítette gin-termékeinek és azonnal fogyasztható italainak portfólióját, ezek közül kiemelendő az Aviation American Gin megszerzése.

A szeszesitalgyártó a társadalom, a fenntarthatóság és a jó kormányzás, illetve a döntéshozókkal való szoros kapcsolattartás iránti elkötelezettségét megőrizte

 • ‘Raising the Bar’ nevű, 100 milló dollár értékű, a vendéglátóipar helyreállításának segítését célzó alap mára több, mint 35 ezer egységet ért el 11 különböző országban.
 • A munkavállalók körében az idei évben végzett felmérés alapján a kollégák 89%-a nyilatkozott úgy, hogy büszke arra, hogy a Diageo-nál dolgozik.
 • ’Society 2030: Spirit of Progress’ elnevezésű, 10 éves fenntarthatósági akcióterv 25 új, ambiciózus céllal bővült, ezek közül fontos kiemelni azt a törekvést, hogy 2030-ra a közvetlen működés teljes egésze elérje a nettó karbonsemlegességet.

Kiemelkedő pénzforgalom-növekedés

 • A Diageo működési tevékenységeinek nettó pénzforgalma 1,3 milliárdról 3,7 milliárd GBP-re nőtt, a szabad pénzforgalom pedig 1,4 milliárdról 3 milliárdra. Ezeket a működési nyereség növekedése mellett a forgótőke-kezelésben meghozott döntések és a munkatársak 2019. évi osztalékfizetésének elhalasztása támasztotta alá, a hatást némileg ellensúlyozták a valutaárfolyamok kedvezőtlen változásai.
 • Erőteljes pénzügyi mérleg 2,8x mértékű idegentőke-bevonási aránnyal a 2021. június 30-i kimutatások alapján, amelynek köszönhetően sikerült visszatérni a céltartományhoz.

Hosszú távú értékek létrehozása a részvényesek számára

 • A cég az egy részvényre jutó eredmény alapértékét 89,4 %-kal 113,8 penny-re (GBP), a kivételes elemek nélküli, egy részvényre jutó eredményt pedig 7,4%-kal 117,5 penny-re (GBP) növelte.
 • Javasolt végleges osztalékfizetését a Diageo 5%-kal, részvényenként 44,59 penny-re (GBP) tudta növelni.
 • A vállalat a javasolt részvényvisszavásárlási program értékét a 2024. év végéig bezárólag legfeljebb 4,5 milliárd GBP-ben határozta meg.
 • Az elmúlt 10 év annualizált hozama 13%.

 

Ivan Menezes, a Diageo vezérigazgatója az alábbiakat mondta el:

„Rendkívül elégedett vagyok a kiemelkedő pénzügyi eredményekkel, amelyeket a 2021-es pénzügyi évben úgy értünk el, hogy eközben képesek voltunk a hosszú távú fenntartható növekedésbe való befektetéseink folytatására. Régiókon átívelő módon sikerült növelnünk organikus nettó értékesítéseinket, melynek során az éllovas szerepe Észak-Amerikára jutott, és üzletmenetünk 85%-ának vonatkozásában képesek voltunk megőrizni, vagy akár növelni kiskereskedelmi részesedésünket. Ezek az eredmények bizonyítják márkáink erős beágyazottságát és fontosságát a vásárlók számára, és természetesen tükrözik kiváló munkatársaink emberfeletti erőfeszítéseit is.

Minden munkatársamnak meg szeretném köszönni elkötelezettségét és kitartását, és egyben mély fájdalmamnak is hangot szeretnék adni mindazon munkatársaim irányában, akik az elmúlt évben elvesztették szeretteiket a világjárvány során.

Meggyőződésem, hogy vállalatunk erős alapjai kulcsfontosságú versenyelőnyt jelentettek a Diageo számára, ezek az alapok a kiváló márkaépítésre, a tevékeny portfólió-menedzsmentre, a fogyasztók igényei által diktált innovációra, az adatelemzési eszközökbe való átgondolt befektetésekre és a mindennapos hatékonyság kultúrájának kialakítására épülnek. Jó kiinduló helyzetben kellett szembenéznünk a világjárvány kihívásaival, amelyeket sikeresen tudtunk kezelni, gyors válaszokat adva a változó fogyasztói trendekre és végsősoron még a korábbiaknál is erősebb vállalattá váltunk a válság utánra.

Kiemelt szempont volt számunkra a vendéglátó szektor támogatása a világjárvány idején, ennek fontos része volt a 100 millió dollár bevonásával létrejövő alap, melynek célja, hogy a vendéglátóhelyek és a bárok biztonságos újranyitásának elősegítése. Szintén sikerült tovább fejlesztenünk sikeres társadalom, a fenntarthatóság és a jó kormányzás érdekében tett erőfeszítéseinket ’Society 2030: Spirit of Progress’ programunk elindításával. Ennek a 10 éves akciótervnek célja, hogy a Diageo még fenntarthatóbb és befogadóbb vállalattá váljon.

Azzal együtt, hogy vállalatunk megerősödve jött ki a 2021-es pénzügyi évből, amiben a 2019-es pénzügyi év nettó értékesítési árbevételét 5 régiónk közül 3-ban folyamatosan képesek voltunk meghaladni, rövid távon több piacon is volatilitásra számítunk. Ezzel együtt továbbra is optimista vagyok iparágunk növekedési kilátásaival kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a szeszes italok részaránya növekedési trendet mutat globálisan az alkoholos italok között, miközben a prémium termékek térnyerése is tovább folytatódik. Úgy érzem, hogy a Diageo kiváló helyzetben van ahhoz, hogy éljen a fennálló trendek által biztosított izgalmas lehetőségekkel, és képes legyen a hosszútávú, fenntartható növekedésre, ilyen formában értéket teremtve részvényesei számára.”