Globális kitekintés, hazai trendek az élelmiszerexportban
Elemzések szerint, a fejlődő régiók élelmiszeripari termékek iránti kereslete jelentősen emelkedni fog az elkövetkező években. Ezzel párhuzamosan Kína, a Közel-Kelet és Afrika élelmiszertermelése csökken. A hazai élelmiszerexport óriási lehetőségeket rejt magában, messze még a teljes kiaknázottság. Az iparág exportjának alakulása és trendjei a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség elemzésében.

Az élelmiszeripar által előállított teljes érték pontos nagysága nehezen megbecsülhető, a különböző nemzetközi elemzőházak becslései az iparág teljes értékére vonatkozóan nagyon széles skálán mozognak. Míg az Euromonitor International 1 600 milliárd USD-re becsülte az élelmiszeripar nagyságát, addig a Világbank becslése ugyanerre a kérdésre már 4 800 milliárd USD volt. Az élelmiszeripar által előállított érték nagyságának megbecslése azért bonyolult, mivel az iparág határai nem letisztultak és egyértelműek, illetve a fogyasztási szokások változásával évről évre új szakágazatok, aliparágak jelennek meg (pl.: organikus ételek, funkcionális ételek, stb.).

A nagyobb felbontásért kattintson!

Az élelmiszeriparról pontosabb kép kapható, ha a különböző termékcsoportokban előállított termékek mennyiségét és azok várható növekedési ütemét vizsgáljuk. A legnagyobb termékcsoportot a kukorica és búza adja, amelyek hozamnövekedése 2028-ig éves szinten 1-2% között lesz. A várhatóan legjobban növekvő termékcsoportokat a hüvelyesek, tejtermékek és a cukor képezik.

A kulcsszavak: zsír és cukor

A fejlődő térségek élelmiszeripari termékek iránti kereslete jelentősen emelkedni fog az elkövetkező években. Az egyes térségek fogyasztási szokásai alapján eltérő lesz a különböző élelmiszercsoportok növekedése. Az élelmiszerek iránti kereslet legnagyobb mértékben Indiában, Kínában és Délkelet-Ázsiában fog növekedni. Míg Indiában a zsírok élelmiszer csoport könyveli el várhatóan a legnagyobb növekedést 2028-ig, addig Kínában a cukor. A délkelet-ázsiai térségben a zsírok és cukor növekedése is jelentős lesz.

Az élelmiszer és az agrárgazdasági termékek kereskedelemében, Észak- és Latin-Amerika, illetve Európa jelentős többlettel rendelkezik, illetve várhatóan a jövőben az aktívumok tovább fognak nőni. Kína és Afrika ugyanakkor várhatóan egyre nagyobb deficitet fog felhalmozni ezen a területen a népességnövekedés, illetve a korlátozott termőföld nagyság miatt, így ezekben a térségekben és országokban jelentős potenciál rejlik az élelmiszeripari export számára.

Meghatározó trendek: változó Ázsia és Afrika

Az élelmiszeripar szerepe az elkövetkező évtizedben valószínűleg jelentősen fel fog értékelődni. A lakosság globális létszáma tovább növekszik, egyes becslések 9 milliárd főt prognosztizálnak 2050-re. A mezőgazdaság teljesítményét 70%-kal lenne szükséges növelni 2050-ig annak érdekében, hogy a globális élelmiszer igényeket ki lehessen elégíteni.

A nagyobb felbontásért kattintson!

Az ázsiai és afrikai kontinenseken egyre több ország lép a dinamikus gazdasági fejlődés útjára, ami a középosztály bővülését eredményezi. Az új vásárlóképes társadalmi rétegek élelmiszer igényei a jobb minőségű, magasabb kategóriás élelmiszerek irányába tolódnak. További tényező a keresleti szokásokban, hogy a fejlett gazdaságú országokban a fogyasztói szokások kezdenek átalakulni és egyre nagyobb teret hódítanak az organikus, illetve speciális étkezési kultúrák. A fogyasztók globálisan egyre tudatosabbá váltak az elmúlt évek számos élelmiszerbotrányát követően, és egyre kevésbé tolerálják az élelmiszeripar manipulált termékeit. Ennek megfelelően számos állam jelentősen szigorította az élelmiszeripari szabályait, ami növeli az előállítási és értékesítési költségeket.

Egyre nagyobb élelmiszeripari konglomerátumok

A fogyasztói szokások változása mellett az élelmiszeripar alapját jelentő agrártermékek termelését jelentősen nehezíti a globális klímaváltozás és az ezzel járó egyre kiszámíthatatlanabb természeti környezet és éghajlati tényezők. Az emberiség létszámának növekedésével járó urbanizáció és iparosítás csökkenti az agrárgazdasági termőterületek nagyságát, továbbá az intenzív agrárgazdálkodás sok országban a termőföldek ki- és túlhasználatához és ezáltal a talaj termőrétegének fokozatos vagy gyors pusztulásához vezetett. A fenti negatív környezeti és természeti folyamatok egyre jelentősebb kockázati tényezőt jelentenek az agrárium és élelmiszeripar kibocsátás növelésének kérdésében.

A fenti tendenciákra az élelmiszeriparnak hatékony válaszokat szükséges adni, amely már számos területen el is kezdődött. Az agráriumban és az élelmiszeriparban is egyre nagyobb teret hódít a termelési és ellátási láncok integrációja, azaz egyre nagyobb élelmiszeripari konglomerátumok jönnek létre, amelyek akár egészen az agráralapanyagoktól a kész élelmiszertermékek előállításáig és értékesítéséig lefedik a termékpályákat. Az agrár- és élelmiszeripar hatékonyságának növelésének kérdésében a technológia robbanásszerű fejlődése jelentős lehetőségeket hordoz magában.

Forrrás: KSH Statinfo - Kattintson!

A digitalizáció, robotizáció, okos megoldások és mesterséges intelligencia egyre nagyobb szegmensekben hódít teret, kezdve az időjárás hatékonyabb előrejelzésétől, a precíziós növénytermesztésen és az optimális állattenyésztési feltételek megteremtésén át az ember nélkül működő élelmiszer feldolgozó üzemekig. Az új technológiák hatékony alkalmazása jelentős mértékben optimalizálhatja az egész termelési vertikumot és lehetővé teheti a természeti környezettel jobban összehangolt termelést és élelmiszer előállítást.

Magyarország 20-27 millió embert tudna ellátni

2018-ban a Magyarország mezőgazdaságának, erdőgazdálkodásának és halászatának 4,2%-os volt a hozzájárulása az ország GDP-jéhez . Az ország a maga 5,4 millió hektár mezőgazdasági területével és 2 millió hektár erdejével jelentős élelmiszertermelési potenciállal rendelkezik. A különböző becslések szerint az ország 20-27 millió ember élelmiszerrel való biztonságos ellátására lenne képes. Jelenleg az ország mezőgazdasági és élelmiszeripari kapacitásai nincsenek megfelelő mértékben kihasználva. A hazai termelés és piac hatékonyabb megszervezésével, a feldolgozottság növelésével, a világban lévő fizetőképes keresletre való célirányos reagálással a magyar élelmiszergazdaság a szakmai becslések szerint a jelenlegi szinthez képest körülbelül 45-60%-kal nagyobb termelési potenciállal rendelkezik. A kormányzat 2010 óta kiemelt figyelmet fordít az ágazat fejlesztésére, mind a stratégiai tervek, mind a fejlesztési források és a hitelek tekintetében.

A magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb piaci előnye, hogy Magyarország Alaptörvénye rögzíti a hazai termesztésű élelmiszer alapanyagok GMO-mentességét. A GMO mentes természetes és bio termelés, ill. feldolgozás jelentős hozzáadott értékkel és export potenciállal rendelkezik a jelenlegi nemzetközi élelmiszerfogyasztási trendek alapján.

Az ország másik kiemelt élelmiszeripari erősségére a koronavírussal kapcsolatos pandémiás helyzet világított rá. Hazánk nemcsak kiváló minőségű élelmiszereket képes előállítani, hanem mindezt önellátó módon képes megtenni, azaz teljes élelmiszer termékpályák (pl.: állattenyésztés-húsipar, zöldség-gyümölcs termelés és feldolgozás) működnek az országon belül, a szükséges alapanyagok előállításától és tárolásától kezdve a különböző szintű feldolgozáson át a csomagolásig.

TOP magyar exportszereplők és exporttermékeik - Forrás: HEPA

Cél az organikus

A fentiek alapján, a magyar élelmiszeripar fejlődési potenciáljai elsősorban az organikus, a minőségi és a magas feldolgozású termékek irányában magas, amelyek export piaca elsősorban fejlett gazdaságú országokban található. A magas fizetőképességű piacokon számos magyar termék ismert már évtizedek óta (pl.: kacsa és libamáj, Tokaji borok), amelyek mellé érdemes lenne az új táplálkozási trendeknek (pl.: bio és gourmet) megfelelő további minőségi élelmiszereket és termékeket (pl.: méz, szarvasgomba, pálinka) is tudatosan bevezetni.

Hogyan alakul a hazai élelmiszeripari exportképesség?

Magyarország exportképes nemzetgazdasági ágai közül az élelmiszeripar dinamikusan fejlődött az elmúlt években, 2016-hoz képest az iparág exportja 16,54%-kal, míg 2018-hoz képest 7,75%-kal nőtt. 2019-ben az élelmiszeripari termékek külföldi eladásainak teljes értéke elérte az 8 996 millió EUR-t, ami a teljes magyar termék export körülbelül 8,3%-a (4. Ábra). A magyar élelmiszeripar exportjának 86%-a irányult az EU országaiba, ugyanakkor a legnagyobb magyar exportpiacok között számos nem EU tagállam is szerepel, többek között Oroszország és Ukrajna (5. Ábra, 1. Táblázat). HEPA partner irodák által lefedett országok 2019-es részaránya a magyar élelmiszeripari exportból 9,7% volt.

HEPA: sokoldalú szakmai támogatás

A cégek általában eltérő módon, de egységesen érdekeltek a gyártási kapacitásaik fejlesztésében, az export volumen növelésében. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség sokoldalúan támogatja a hazai cégek export tevékenységét, amit az alább felsorolt sikerek is bizonyítanak. A covid időszaka alatt online beszállítói fórumok szervezésével is igyekeztek üzleti lehetőséget teremteni a magyar cégek számára, akik meg is ragadták ezt a lehetőséget.

A HEPA elsősorban négy fő irányt jelöl meg élelmiszeripari gyártók számára, melyekben a cégek szakmai támogatást kaphatnak az ügynökségtől.
• magyar különlegességek, hungaricumok piacra jutása specialitásokat értékesítő üzletekbe;
• magyar márkák megjelenítése marketing támogatással;
• magyar termékek megjelenése külföldi láncok polcain sajátmárkás beszállítóként;
• magyar gyártó terméke bekerül az értékláncba, mint alapanyag.

Sikerek Japántól – a Vatikánig

• A HEPA Japán PI, Magyarország Tokiói Nagykövetsége és a Saint Marc vezető japán étteremlánc együttműködése révén, 63 japán étteremben magyar és japán szakácsok által közösen készített magyar menüt szolgálnak fel egy éven keresztül. Az étlapon feltűntetik a termékek magyar eredetét. Az étteremlánc a menü fő alapanyagait (kacsamáj, szatmári szilvalekvár, csemegekukorica, fűszerpaprika) magyar élelmiszeripari cégektől szerzi be. A Kamakura Pasta étteremlánc 200 éttermében kerül az étlapra két hónapon keresztül magyar kacsamáj felhasználásával készített fogás és 400 japán St. Marc Café kávézóban kerül az étlapra az Agricolae Kft. magyar szatmári szilvalekvárral készített croissant.

• A HEPA partneriroda (PI) és a főkonzulátus együttműködésében, a Taste of Hungary promóciós rendezvény eredményeképpen, sikeresen bevezette és belistázta a magyar Nobilis almaszirom termékeit a Starsky kanadai áruházlánc.

• Chocco Garden Kft. édesipari vállalkozás rágógumikat juttatott el a kanadai piacra kezdő szállításként – a cég azóta is szállít a kanadai piacra.

• Kométa téliszalámi és a Kardos Pincészet Tokaj nyert beszállítási lehetőséget a vatikáni szupermarketbe fél éves előkészítést követően. Mindkét cég terméke kiváló minőségének és a tevékenység mögött felmutatott társadalmi felelősségvállalásnak köszönhetően jutott a magas presztízs értékű üzlet polcaira.